diploma

Sîntem buni la toate

Sîntem buni la toate

Încă o diplomă în palmaresul redacţiei EXPRESUL, a 24-a la număr! De data aceasta, i-au fost remarcate meritele Angelei Covaliov, contabil-şef. Diploma de merit…