Condiții plasare publicitate în ziarul „Expresul” și pe site-ul Expresul.md

A face afaceri fără publicitate este ca şi cum i-ai face cu ochiul unei fete pe întuneric. Tu vei şti ceea ce faci, în rest nimeni altcineva nu va afla.
Noi te vom ajuta să fii cunoscut!
 „Expresul” este un ziar regional, care apare la Ungheni şi Călăraşi, o dată pe săptămînă – vinerea; tiraj total: 3000-3500 exemplare
Cititorii noştri sînt:
– oamenii de afaceri, membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie, filiala Ungheni, rezidenţi ai Zonei Economice Libere “Business-Ungheni”
– tinerii
– pedagogii, medicii, oamenii de cultură
– funcţionarii publici şi consilierii de toate nivelurile.
Tarifele sînt cele mai atractive:

 • 5,00 lei/1 cm p. – cu macheta solicitantului sau în cazul unor texte simple
 • 6.00 lei /1cm p. – cu textul, redactarea şi design-ul redacţiei
 • 8,00  lei/1 cm p. – inclusiv cu amplasarea pe site-ul Expresul.md
 • 8,00 lei/cm2 –  pentru Partide Politice (cu textul și macheta solicitantului)
 • 10,00 lei/cm2 – pentru Partidele Politice (cu textul și machetarea redacției)
  PS: Prețurile sunt indicate pentru pag. 2 – 7. Pentru pag. 1 –  +100%; pentru pag. 8 – +50%
  N.B.! Regula respectivă nu se aplică în cazul formaţiunilor politice şi autorităţilor publice locale, dar şi în cazul plasării publicităţii pe pag. 1 și 8.

Publicitatea doar pe site-ul www.expresul.md

 • 600 lei (30 euro) / 1 lună – pentru bannerul de sus
 • 385 lei (19 euro) / 1 lună  – pentru restul suprafeţei (banerelor)
 • 500 lei (25 euro) – articol (1500 semne) + foto realizat de solicitant
 • 750 lei (37 euro ) – articol + foto realizat de către solicitant
 • 1000 lei (50 euro) – articole publicitare + foto + video  realizat de către solicitant
 • 1500 lei (75 euro) – articol + foto realizate de angajații redacției
 • 2000 lei (100 euro)  – articol+foto+video realizate de angajații redacție

Alte anunțuri în ziar:

 • Oferta de mică publicitate: (vînzări imobile, auto, diverse, schimburi, închirieri, cumpărări, pierderi, angajări – 10 lei, cu fotografie – 20 lei
 • Mulţumiri, felicitări, servicii – 50 lei, cu fotografie – 70 lei
 • condoleanţe – 30 lei.

Rechizite bancare
„Novaex” SRL
Cod fiscal: 1015609000060, IBAN: MD71MO2224ASV82113707100
BC „Mobiasbancă – OTP Groupe” SA BIC: MOBBMD22
Date de contact:
Adresa poştală: MD 3600, Ungheni
Str. Barbu Lăutaru 26, of. 229
Tel./fax: 0236 28575
GSM: 068531381
Publicitate ziar:  0236 28575, 068531381
Publicitate site: 079461811
E-mail: unexpres@gmail.com
Inidice de abonare: PM 21945
Preţ de abonare: 10 lei/lună
Abonamentele se perfectează la orice oficiu poştal din raioanele Ungheni și Călăraşi, prin intermediul factorilor poştali şi nemijlocit la redacţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *