Un nou concurs de proiecte pentru dezvoltare urbană este destinat orașului-pol Ungheni

Sursa foto: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu Agențiile de Dezvoltare Regională, anunță lansarea concursului de proiecte pentru dezvoltare urbană, destinat orașelor poli de creștere – Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Comrat, Cahul și autorităților administrației publice locale, cu statut de oraș sau municipiu, care au aprobate Programe de Revitalizare Urbană. Proiectele vor fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Scopul Concursului de proiecte este de a susține accelerarea dezvoltării socio-economice a orașelor, în special a orașelor poli de creștere, capabile să susțină dezvoltarea în zonele rurale din vecinătate.

Concursul de selectare a proiectelor va fi realizat în cadrul a 2 apeluri lansate și desfășurate simultan:

  1. Apel pe listă – pentru care sunt eligibile orașele poli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Comrat, Cahul, cu propuneri de proiecte ce vor contribui la:
  • creșterea conectivității și mobilității urbane (modernizarea drumurilor, dezvoltarea serviciilor de transport public urban – stații de așteptare, sisteme de achitare electronică în transportul public, sisteme inteligente de informare a călătorilor, sisteme de monitorizarea video a traficului rutier în zonele cu circulație mare de călători);
  • sporirea competitivității și susținerii activităților economice (construcția/dotarea centrelor de business regionale);
  • modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități  publice (amenajarea zonelor de agrement/parcuri/alei/spații publice, amenajarea stațiilor/parcărilor, reconstruirea complexelor sportive multifuncționale, a clădirilor publice, dar și asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă și canalizare, servicii de management al deșeurilor solide, evacuare a apelor pluviale etc.).

2. Apel competitiv– pentru autoritățile administrației publice locale, cu statut de oraș sau municipiu, care au aprobate Programe de Revitalizare Urbană, inclusiv orașele poli de creștere. Acestea pot veni cu propuneri de proiecte ce au ca scop revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.

Dosarele cu Notele conceptuale vor fi depuse până la 30 noiembrie 2022, ora 17.00.

Cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării Notelor conceptuale depuse pentru apelul pe listă și 90 de zile calendaristice pentru apelul competitiv.

Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate  pentru evaluare.

Pentru Apelul pe listă, dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Infrastructurii Regionale: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1, of. 229. Persoana responsabilă: Tăbăcaru Sergiu /telefon:022-250-655.

Pentru Apelul competitiv, dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, la care se arondează aplicantul.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în Ghidul  de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor.

 


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *