Programul Regiunea Dunării 2021-2027 lansează primul apel de proiecte în Republica Moldova

Programul Regiunea Dunării 2021-2027 lansează primul apel de propuneri de proiecte pentru țările din bazinul Dunării, inclusiv Republica Moldova. Obiectivul general al programului constă în promovarea dezvoltării economice, sociale, teritoriale și coeziunii în regiunea Dunării prin îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale. Caracterul unic al programului constă în oferirea unei platforme de cooperare în domenii strategice între statele membre ale UE și țările din afara UE din regiunea Dunării.

Bugetul total al Programului Regiunea Dunării 2021-2027 este de 213 de milioane de euro, iar acest sprijin va fi distribuit către beneficiari din statele partenere ale Programului Regiunea Dunării: Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova și Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odesa).

Conform condițiilor Programului, beneficiarii vor putea depune propuneri de proiecte în conformitate cu următoarele patru obiective de politici „O Europă mai capabilă”, „O Europă mai verde, cu mai puține emisii de carbon”, „O Europă mai socială” și „O mai bună guvernanță a cooperării; Capacități instituționale consolidate pentru îmbunătățirea guvernanței teritoriale și macro-regionale. Durata proiectelor nu trebuie să depășească 30 de luni. Această limită se aplică pentru faza operațională a proiectului și nu cuprinde faza de pregătire. Data estimativă de începere a proiectelor este ianuarie 2024.

Entitățile eligibile pentru participare sunt autoritățile publice locale, regionale, naționale/organisme de drept public înregistrate oficial în zona programului; organizațiile private (organizații non-profit și întreprinderi private/organizație privată cu scop profit); organizațiile internaționale.

Parteneriat

  • Proiectul trebuie să conțină cel puțin trei parteneri din țări diferite din aria programului, partenerul-lider și cel puțin doi parteneri.
  • Cel puțin un partener de proiect trebuie să fie situat pe teritoriul unui stat membru UE din aria programului.
  • Partenerul – lider poate fi fie din statele membre UE, fie din state din afara UE din aria programului.

Implicarea partenerilor de proiect care provin din statele non-UE este încurajată de program și este supusă evaluării calității.Nu există număr maxim de parteneri, dar trebuie să se țină cont de caracterul transnațional al proiectelor.

 

Perioada de depunere a dosarelor de aplicare

 I Etapă (29 septembrie – 21 noiembrie 2022 (ora 14:00, CET))

Prima etapă constă în exprimarea interesului prin completarea unui formular depus prin sistemul de monitorizare al programului (Jems) până la 21 noiembrie, 2022, ora 14:00 (CET). Nu se solicită prezentarea de documente suplimentare la această etapă.

 II Etapă (preconizată pentru primăvara anului 2023)

Solicitanți de finanțare vor depune (estimativ în primăvara anului 2023) formularul de aplicare completat cu anexele necesare prin sistemul de monitorizare a programului (Jems) în cazul în care propunerea de proiect a fost pre-selectată în prima etapă.

Documente

Pentru a depune o exprimare de interes de succes echipa Programului invită solicitanții de finanțare să consulte următoarele documente informative:

Pentru mai multe informații despre primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Regiunea Dunării 2021-2027, accesați anunțul de lansare al apelului de proiecte, precum și pagina web a programului www.interreg-danube.eu

Actualmente, în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014–2020 în Republica Moldova sunt implementate 22 de proiecte în domenii precum buna guvernare, inovare și responsabilitate socială, culturală, energetică și de mediu, cu o valoarea totală de 2,5 mln. de euro.

 Pentru informaţii suplimentare contactați: Direcția Programe transfrontaliere și transnaționale, I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, E-mail: danube.helpdesk@ogpae.gov.md, telefon: (+373 22) 233 045.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *