Silvicultorii vor să planteze peste cinci milioane de puieți în cadrul campaniei de înverzire din luna noiembrie

Imagine simbol: moldsilva.gov.md

Ample acţiuni sunt preconizate pentru tradiționala Zi Naţională de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră”, ce demarează la 13 noiembrie. Astfel, 579 ha de terenuri sunt predestinate plantărilor pentru a spori volumul suprafeţelor împădurite, iar silvicultorii intenționează să planteze 5 milioane 500 mii de puieți.

În lunile octombrie – noiembrie se va insista pe crearea culturilor silvice în fondul forestier şi efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale pe o suprafață de 347 ha. 30 tone de ghindă vor fi plantate în sol, iar efectuarea lucrărilor de completare a culturilor silvice, create în anii precedenți, vor acoperi o suprafață de 3,4 mii ha, utilizând cca 2,5 milioane de puieți.

În cadrul  Agenției „Moldsilva lucrările de toamnă aferente compartimentului „regenerarea pădurii” au demarat deja. Cele 24 de entități silvice subordonate sunt implicate  la pregătirea terenurilor în Fondul Forestier de Stat, ce fac obiectul lucrărilor de plantare a arborilor,  ajutorarea regenerării naturale prin semănatul sub masiv, lucrări de completare a culturilor silvice, scoaterea și sortarea materialului săditor din pepiniere, crearea noilor semănături și secții de repicaje a puieților.

Agenția „Moldsilva, ţinând cont de experiența anilor precedenți a prezentat două propuneri de proiect pentru finanțare din partea Fondului Ecologic Național privind asigurarea cu material forestier de reproducere şi majorarea suprafeţelor acoperite cu păduri în fondul forestier. Aceste modalităţi vor asigura, inclusiv, entităţile silvice, Autoritățile Administrative și Publice Centrale, instituțiile de învățământ, întreprinderile sau Autoritățile Publice Locale de nivelul I și II, cu materialul săditor necesar.

Anterior, în scopul pregătirii oportune şi respectării procesului tehnologic la cultivarea materialului forestier de reproducere, Agenţia „Moldsilva” a iniţiat o evaluare a pepinierelor silvice de la întreprinderile silvice subordonate. A fost identificat cu exactitate asortimentul şi calitatea materialului forestier de reproducere, gradul de păstrare a seminţelor forestiere, dar şi calitatea pregătirii solului pentru semănăturile din această toamnă.

Totodată, Agenția „Moldsilva”  vine cu un îndemn către întreaga societate, pentru implicare și participare activă la Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului prin acţiuni de plantare a puieţilor atât în fondul forestier, cât şi în parcuri scuaruri sau terenuri adiacente ale instituţiilor, deoarece impactul mediului ambiant şi viitorul nostru este vizat în mod direct de consistenţa suprafețelor acoperite cu vegetaţie forestieră.

Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră” a fost instituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.27 din 13.02.1995, scopul fiind înverzirea Plaiului Natal (crearea de noi păduri, fâşii forestiere de protecţie a câmpurilor, parcurilor, scuarurilor, aliniamentelor de-a lungul drumurilor publice).

 


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *