Economie pe seama alimentării copiilor din grădinițele din Ungheni? Ce a depistat Curtea de Conturi la Primăria municipului Ungheni

Primăria municipiului Ungheni nu a asigurat un control riguros asupra respectării normelor financiare aprobate pentru alimentarea copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar din subordine, ceea ce a condiționat neutilizarea mijloacelor financiare în sumă de 1,3 milioane de  lei, se arată într-un raport al Curtii de Conturi, prezentat pe 25 februarie curent.

De notat că auditul a fost făcut pentru anul 2019.

Potrivit raportului respectiv, persoanele responsabile din instituțiile preșcolare de învățământ din mun. Ungheni, nu au respectat, în anul 2019, principiile de întocmire corectă a meniurilor și nu au evaluat alimentația și statutul nutrițional al copiilor după cum prevede cadrul normativ, ceea ce a condiționat nerespectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile preșcolare.

În altă ordine de idei, în opinia echipei de audit, rapoartele financiare nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară.

Astfel, s-a stabilit:
– diminuarea valorii contului „Terenuri” cu cel puțin 608,74 mil. lei din cauza neevaluării și neînregistrării în evidența contabilă a cel puțin 479,53 ha terenuri proprietate publică locală;

– diminuarea valorii contului „Instalații de transmisie” cu suma de 16,77 mil. lei, cauzată de nerecunoașterea și necontabilizarea conformă, a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică locală din domeniul public aflate în gestiunea Î.M. „Apă Canal” Ungheni, respectiv, cu suma dată fiind majorată valoarea contului „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țârii”;

– majorarea contului „Uzura mijloacelor fixe” cu suma totală de 6,7 mil. lei, din cauza stabilirii incorecte a duratei de funcționare utilă a activelor reparate înregistrate la construcțiile speciale, nefiind calculată uzura de 0,57 mil. lei, iar la clădiri s-a calculat uzura mai mult cu 7,27 mil.lei, etc.

La planificarea veniturilor proprii, primăria mun. Ungheni nu a ţinut cont şi nu a luat în calcul veniturile din arenda terenurilor aferente obiectivelor privatizate, în consecință nefiind asigurată acumularea veniturilor pasibile în bugetul local în sumă estimată de circa 112,5 mii lei.

Prezentarea integrală a Curții de Conturi o puteți citi aici: http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-examinat-gestionarea-patrimoniului-si-a-finantelor-publice-de-catre-mun-ungheni-1-4759

 


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *