Un proiect pentru abilitarea femeilor din Ungheni și Cahul

Pe 19 februarie a fost lansat proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul”, în care vor fi implicate 12 comunități din raioanele Ungheni și Cahul.

Peste 80 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale, comunităților, societății civile și grupurilor de inițiativă din raioanele Cahul și Ungheni, precum și ai partenerilor naționali și locali în promovarea egalității de gen s-au reunit într-un eveniment on-line.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” are drept obiectiv consolidarea capacităților societății civile și administrațiilor publice locale pentru a fi parteneri activi în promovarea și protecția drepturilor femeilor; consolidarea parteneriatelor dintre organizațiile societății civile și ale adminisytrațiilor publice locale în elaborarea și ajustarea Strategiilor de dezvoltare Locală la dimensiunea de gen și dezvoltarea Planurilor Locale în domeniul egalității de gen și realizarea proiectelor ce promovează egalitatea de gen și sporirea gradului de conștientizare de către public a necesității eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei.

„Împreună putem realiza o schimbare în bine”, a menționat Liliana Palihovici, președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis, după care a mai adăugat: „Una dintre marile noastre speranțe este ca la finalul acestui proiect să putem spune fiecare dintre noi că aceste activități ne-au schimbat în bine viziunile asupra rolului femeii și a bărbatului în dezvoltarea comunităților, asigurând egalitatea de șanse între femei și bărbați”.

Șase comunități din raionul Cahul și șase comunități din raionul Ungheni vor fi implicate în proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raionul Ungheni și Cahul”, asigurând prin activitățile și inițiativelor lor integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor, precum și realizarea unor programe de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazată pe gen.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *