Ungheniul ar putea avea un centru de învăţămînt profesional care va purta numele lui Gustave Eiffel

PPP Gustave Eiffel Center UngheniOdată cu creșterea demografică, asigurarea unei oferte suficiente de muncă calificată este una dintre cele mai importante provocări cu care se confrunta mediul de afaceri și științific.Unele state din Europa deja au început să simtă lipsa de forţă de muncă calificată. Şi pentru Republica Moldova aceasta este o situaţie dificilă deoarece nu poate acoperi necesităţile de forţă de muncă tehnică atît pentru propriile întreprinderi cît şi pentru investitorii străini.
O soluţie extraordinară a problemei în cauză a fost propusă de către doamna Ulrike Brüderle, Şef al Direcţiei finanţe şi administrare Nexus Moldova, în cadrul unei întruniri cu primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros. În conceptul său, Ulrike Brüderle propune crearea, în oraşul Ungheni a unui centru de învăţămînt profesional avansat şi transferul tehnologiilor pentru instruirea tinerilor în condiţiile pieţii de muncă actuale. Centrul respectiv va fi unul cu totul special, nu doar din punct de vedere conceptual dar şi arhitectural. La baza arhitecturii acestui centru stă Podul Eiffel de la Ungheni ca simbol al progresului tehnologic. Centrul va purta numele lui Gustave Eiffel. Denumirea centrului şi aspectul clădirii vor conferi atractivitate şi greutate proiectului. Va atrage investitori vizionari, cu nivel înalt de competenţă profesională şi va spori cooperarea internaţională.
Clădirea va fi construită după ultimele standarde în domeniul construcţiei, eficienţei energetice şi tehnologiile ecologice. Va dispune de un generator propriu de energie datorită acoperişului şi faţadei fotovoltaice. În scopul reducerii consumului de apă potabilă, vor fi reutilizate apele pluviale ce se vor stoca în bazinul de sub clădire.
De instruire în cadrul centrului vor beneficia adolescenţii cu vocaţie pentru profesiile tehnice, tineri cu dizabilităţi, copiii abandonaţi ai migranţilor, absolvenţi ai colegiilor şi liceelor din oraşul Ungheni etc. Întreprinzătorii locali şi străini vor putea solicita centrului cursuri intensive pentru specializarea muncitorilor in noi tehnologii/proceduri. Migranţii vor putea beneficia de instruire şi atestarea calificărilor şi abilităţilor neformale, obţinute în momentul lucrului peste hotare. Astfel, centru respectiv va pregăti tineri specialişti pentru necesităţile pieţii de muncă atît locale cît şi internaţionale.
Primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros a salutat idea proiectului, menţionînd: „Este un proiect ambiţios şi excepţional de frumos pentru oraşul Ungheni. Un astfel de centru va duce nemijlocit la dezvoltarea social-economică a oraşului Ungheni şi la sporirea competitivităţii întreprinderilor locale”. Ulterior, proiectul centrului „Gustave Eiffel” a fost propus spre discuţie Consiliului orăşenesc Ungheni unde a obţinut susţinerea unanimă a consilierilor.
„Desigur urmează încă multe de făcut, dar ne bucură mult faptul că avem susţinerea din partea autorităţilor publice locale. Acest proiect nu este acoperit din bugetul proiectului Nexus de aceea ne propunem colectarea de fonduri de la donatori din Germania, Elveţia, Austria”, a menţionat Ulrike Brüderle.[wzslider]
Sursa: ungheni.md


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *