Administraţia „Ungheni-gaz” atenţionează… Cînd economia este risipitoare şi periculoasă…

Imagine simbol: expressdebanat.ro

Imagine simbol: expressdebanat.ro
Imagine simbol: expressdebanat.ro

SRL „Ungheni-gaz” aduce la cunoştinţa consumatorilor de gaze naturale despre necesitatea respectării condiţiilor contractuale şi regulilor de securitate la folosirea utilajului de gaze.
Unii din cetăţenii noştri fiind din fire inventivi mereu, se gîndesc cum să economisească din consumul de gaze, adesea recurgînd la unele metode nechibzuite. Racordarea la reţelele existente de gaze nesancţionată, îndeplinirea acestor lucrări de persoane care nu au cunoştinţe şi aptitudini practice în domeniu, pun în pericol nu numai viaţa infractorului dar şi a vecinilor.
Atenţie! Inflamabilitate!
Este necesar de a conştientiza că de a glumi cu gazul natural întotdeauna este periculos. Deoarece el este mai uşor ca aerul, nu are culoare şi nici miros. În anumite circumstanţe gazul este inflamabil şi exploziv, deaceea cea mai mică neglijenţă din partea consumatorilor poate aduce la consecinţe tragice. De reţinut că, fiecare metru de gazoduct se află în evidenţă şi control strict. Conectarea nesancţionată la sistema de distribuire a gazelor se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Toţi consumatorii trebuie să ştie că orice abatere de la obligaţiile contractuale constituie un delict.
Clasificarea încălcărilor: o sută de ori gîndeşte – şi nu face!
Pe parcursul anilor 2012 şi a celor 8 luni din 2013, SRL „Ungheni-gaz” a depistat şi a sancţionat 33 de cazuri de consum de gaze fraudulos. Consumul de gaze fraudulos, nesancţionat în scopuri de a primi beneficii, este calificat ca delict, călcare de lege şi conform art. 164 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova atrage sancţiuni în formă de amendă:
-persoane fizice: în mărime de 50-100 unităţi convenţionale;
-persoane în funcţie: în mărime de 75-200 unităţi convenţionale;
-persoane juridice: în mărime de 400-500 unităţi convenţionale, cu pierderea în toate cazurile a dreptului de exercitare a unor anumite activităţi în termeni de la 3 luni pînă la un an.
Refuzul de acces nemotivat, nefondat la mijloacele de evidenţă, utilaj de gaz este calificat ca infracţiunie şi conform art. 165 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, atrage sancţiuni în formă de amendă:
Persoane fizice: în mărime de 10-30 unităţi convenţionale;
-persoane în funcţie – 100-150 unităţi convenţionale;
-persoane juridice – 150-200 unităţi convenţionale. (O unitate convenţională echivalează cu 20 de lei).
Gluma cu gazul atrage consecinţe, urmări…jertve, pierderi umane
Citiţi cu mare atenţie la cele expuse mai sus: oare economia pretinsă, costă acest risc? Căci cel mai înspăimîntător ce se poate întîmpla în rezultatul conectării clandestine la reţeaua de gaz sau consumul fraudulos – este explozie urmată de incendiu. Iar toate acestea pot aduce nu numai prejudicii materiale imense dar şi jertfe umane. Oare doreşte cineva din noi să rămînă fără casă, sau chiar fără familie, apopiaţi care pot pieri în rezultatul situaţiilor excepţionale neprevăzute? Cu datorii faţă de Stat şi întreprinderii furnizoare de gaz? Respectarea cerinţelor de precauţie este important nu numai pentru angajaţii SA „MoldovaGaz” dar şi pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, care mai mult sau mai puţin au tangenţă la sistema de gazoducte şi utilajul ce consumă gaz natural, zi de zi.
Ignorarea condiţiilor contractuale şi regulilor de securitate în ramura gazificării, pune în pericol viaţa personală şi bugetul familiei.
Memorizaţi şi folosiţi în caz de apariţie a mirosului de gaz:
–          Este necesar de a închide ventilul înainte de utilaj sau ventilul de la butelia de gaz, după care aerisiţi bine încăperea;
–          Categoric se interzice folosirea chibritelor, focului deschis;
–          Este interzis aprinderea sau stingerea energiei electrice din încăpere, folosirea aparatelor electrocasnice;
–          De urgenţă sunaţi la numărul 904 ş.a.o889


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *