Palatul de cultură din Ungheni a fost renovat

Sursa: adrcentru.md
Sursa: adrcentru.md

La Ungheni a avut loc recepția finală a obiectului „Renovarea Palatului de Cultură din Ungheni”. Comisia de recepție creată în baza ordinului directorului ADR Centru s-a deplasat la fața locului pentru a evalua calitatea lucrărilor și a recepționa obiectul dat.
În caietul de sarcini al executorului au fost înscrise lucrări de reparaţie capitală a comunicaţiilor inginereşti (apeduct, canalizare, electricitate), a sălilor sportive şi de dans, a sălii mici pentru 300 de spectatori, restabilirea şi repararea grupurile sanitare.
Viceprimarul orașului Ungheni a menționat: „Efectuarea acestor lucrări va permite crearea condiţiilor mai bune pentru copiii ce frecventează colectivele şi studiourile artistice, secţiile de aici, va extinde posibilităţile ca instituţia să organizeze şi să găzduiască concerte, astfel încât Palatul de Cultură din oraşul Ungheni să devină într-adevăr un Centru Cultural Multifuncţional de importanţă regională”. Suma investițiilor pentru renovarea palatului a fost de 3 998 400 lei
Proiectul dat a fost lansat anul trecut și a avut ca obiectiv crearea unui mediu favorabil desfăşurării activităţilor cultural – artistice la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
Sursa: ADR Centru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *