Ungheniul se vrea municipiu

Primaria UngheniConsilierii au decis
Cei 23 de consilieri prezenţi la şedinţa Consiliului orăşenesc din 1 februarie curent au votat în unanimitate Decizia “Cu privire la examinarea propunerilor de atribuire oraşului Ungheni a statutului de municipiu de subordonare republicană”.
“Luînd în consideraţie că oraşul Ungheni are un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, politică şi administrativă a ţării, cu importante structuri industriale, comerciale şi instituţii din domeniul învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii şi culturii, Consiliul orăşenesc decide:
(…) 2. Să se înainteze un demers în numele Consiliului orăşenesc Ungheni către Parlamentul Republicii Mol­dova, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova şi Ministerul Administraţiei Publice Locale cu privire la necesitatea atribuirii oraşului Ungheni a statutului de municipiu de subordonare republicană.
3. Se formează o delegaţie oficială, care va înainta prezenta decizie şi demersul Consiliului orăşenesc personal Preşedintelui Republicii Moldova, preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Prim-ministrului Republicii Moldova şi Ministrului administraţiei publice locale, în următoarea componenţă:
Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni
Ion Chelaru
Ion Timofti
Ilie Ciocanu
Victor Andronache, consilieri”.
La ora actuală, Ungheniul se numără printre cele mai dezvoltate oraşe din R.Moldova
Anterior, primarul Alexandru Ambros a prezentat în faţa consilierilor, la şedinţele comisiilor de specialitate, o informaţie privind necesitatea atribuirii statutului de municipiu de subordonare şi importanţă republicană oraşului Ungheni.
Potrivit acesteia, “oraşul Ungheni concentrează cea mai mare parte a potenţialului industrial şi intelectual al regiunii. Este un centru economic important cu capital autohton şi mixt, dispune de un potenţial uman cu o calificare înaltă, este un centru industrial cu un potenţial impunător de producţie şi cu o infrastructură corespunzătoare. Producţia de covoare, ceramică, vinuri şi divinuri, conserve, confecţii, articole de beton armat şi lemn, mezeluri, de panificaţie, comerţul şi serviciile se înscriu în principalele domenii de activitate economică”. La momentul actual, în oraş sînt înregistrate 49 de societăţi pe acţiuni, 536 societăţi cu răspundere limitată, 1189 întreprinderi individuale, 48 de întreprinderi de stat, 5 întreprinderi municipale, 7 instituţii publice. “O îmbinare unică de factori sporeşte calitatea oraşului ca locaţie economică şi, totodată, oferă un mediu atractiv pentru investitori şi cei ce doresc să se stabilească la Ungheni”, se arată în informaţia respectivă.
Totodată, Ungheniul găzduieşte 9 instituţii de învăţămînt primar şi secundar general cu un număr total de 6100 de elevi, o şcoală profesională cu 500 de elevi, două colegii cu peste 500 de elevi, 5 instituţii preşcolare cu peste 1600 de copii. Oraşul dispune de o reţea spitalicească destul de com­pletă.
La ora actuală, Ungheniul se numără printre cele mai dezvoltate localităţi din Republica Moldova, alături de Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol, Cahul, Orhei, Soroca, Rîbniţa.
“Atribuirea statutului de municipiu de importanţă republicană oraşului Ungheni ar constitui un imbold de dezvoltare mai ascendentă a acestuia”, este concluzia conducerii oraşului.
În aspect economic, Ungheniul ar obţine o independenţă financiară faţă de bugetul raional, multe dintre taxe ar rămîne în bugetul local, ceea ce ar da posibilitatea să se investească mai mult în dezvoltarea infrastructurii oraşului. În aspect socio-cultural, managementul instituţiilor publice din teritoriu (cultură, educaţie, sport) s-ar îmbunătăţi, ar apărea posibilităţi mai largi de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt din localitate.
Din istoricul oraşului Ungheni
Ungheniul este oraş-reşedinţă a raionului Ungheni şi îşi are prima atestare documentară într-un hrisov de la Ştefan cel Mare, datat cu 20 august 1462. Ascensiunea social-economică începe după 1918. Din august 1940 este centru raional. Din anul 1972 pînă în 1994, a fost trecut pe lista oraşelor de subordine republicană, ceea ce i-a permis o dezvoltare tumultuoasă în toate domeniile.
Prin Legea nr. 306-XII din 07.12.1994 “Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldo- va”, Ungheniul este numit oraş-reşedinţă a raionului Ungheni şi a intrat în componenţa raionului. De atunci, situaţia financiară a localităţii depinde în mare măsură de posibilităţile bugetului raional. Implementarea legii respective a avut un impact negativ asupra dezvoltării oraşului, creînd un şir de pie­dici în soluţionarea operativă a multiplelor probleme din teritoriu.
Apropo:
Acţiunile privind conferirea statututlui de municipiu oraşului Ungheni au început la iniţiativa consilierilor din Orhei, localitate cu un potenţial asemănător cu cel al Ungheniului, care a fost pe vremuri, la fel ca şi Ungheniul, oraş de subordine republicană. Demersuri simi lare vor face şi consilierii din alte două oraşe: Cahul şi Soroca.
Publicat la 8 februarie 2008


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *