Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Hristos a ÎnviatPastorală la Învierea Domnului
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos cel Înviat,
Cu bucurie sfîntă, vin în faţa inimilor voastre şi aduc, prin glasul Bisericii, vestea cea bună a biruinţei lui Hristos asupra morţii, a biruinţei Luminii dumnezeieşti asupra întunericului, a biruinţei Slavei cereşti asupra păcatului.
După ce am străbătut calea cea uimitoare şi binecuvîntată a Postului patruzecimii, după ce am suferit împreună cu Hristos patimile Sale cele îngrozitoare, după ce ne-am închinat înfricoşătoarelor Sale chinuri ce le-a răbdat cu smerenie pentru mîntuirea noastră, iată că am ajuns astăzi în luminata zi a Învierii şi rostim cîntarea praznicală, „Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit”.
Astăzi Ierusalimul cel nou, adică Biserica lui Hristos, în care ne rugăm noi cu toţii, se luminează prin Învierea lui Hristos cea de a treia zi. Este vorba şi despre aspectul vizibil în care se împodobesc sfintele locaşuri în noaptea de Paşte, prin diferite veşminte şi acoperămînte luminoase şi strălucitoare, prin interpretarea canonului pascal şi a cîntării „Hristos a Înviat!”. Dar vorbim şi despre luminarea sufletelor şi cugetelor noastre, prin îndelungată postire şi smerirea trupurilor noastre cu citirea psaltirii şi facerea plecăiunilor şi a metaniilor.
De aceea, în această sfîntă şi luminoasă zi de sărbătoare, inimile noastre tresaltă de bucurie primind vestea cea mare că Hristos a Înviat din morţi. Bucuria aceasta au primit-o mai întîi femeile mironosiţe împreună cu Sfînta Fecioara Maria, ucenicii Domnului şi o primim şi noi astăzi, făcînd astfel mărturie despre credinţa noastră nestrămutată a Învierii lui Hristos.
Dreptmăritori creştini,
Crezînd că Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, credem în răscumpărarea şi învierea noastră.
Hristos a Înviat! Pentru noi înseamnă mărturisirea fermă că Dumnezeu există, văzîndu-I puterea Sa în Creaţie şi în tot ce ne înconjoară, în această frumuseţe a lumii văzute.
Şi împreună cu Marele Apostol Pavel autentificăm: „Şi dacă Hristos n-a înviat, zădarnică este atunci propovăduirea noastră, zădarnică este şi credinţa voastră” (I Cor. 15, 14).
Învierea lui Hristos ne îndreptăţeşte să credem că viaţa este mai tare ca moartea, toate problemele vieţii fiind dezlegate şi nădejdile noastre îndreptăţite.
Vedem în Învierea lui Hristos, dis-de-dimineaţă, în cea dintîi zi a săptămînii, Duminica, numită ziua Domnului, împlinirea tuturor profeţiilor Vechiului Testament.
Hristos a Înviat! Este mărturisirea noastră că Iisus este „lumină din lumină şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adeăvrat”, fiind Paştele nostru şi bucuria întregii creştinătăţi a şi Sfintei noastre Ortodoxii.
Nu putem să mărturisim că Hristos a Înviat şi s-a înălţat în ceruri, dacă noi nu credem în nemurirea sufletului şi ridicarea sufletelor noastre din păcat. Sufletul, ştim că este nemuritor, dar şi trupul cel muritor se ridică la glasul trîmbiţei în vremea cea de apoi ca să se unească iarăşi cu sufletul. Noi nu putem fi următori lui Hristos, care pentru noi a luat trupul nostru, a pătimit şi a murit, şi cu acelaşi trup cu care a pătimit a Înviat, dacă nu credem în învierea noastră.
În zădar am crede în Învierea lui Hristos dacă nu credem în învierea noastră, dacă nu gîndim şi la viaţa noastră. Noi trebuie să trăim pentru Înviere, că cine trăieşte pentru Înviere se pregăteşte de viaţă veşnică. Şi noi ne-am pregătit de Înviere, căci am plecat genunchii, am postit şi ne-am rugat şi am făcut milostenie, iar acum ne simţim liberi. Dacă am făcut toate acestea cu nădejdea că Hristos ne-a primit jertfa în postul cu care ne-am pregătit şi dacă în Săptămîna Patimilor am suferit cu Hristos şi simţim că am murit pentru păcat cu Hristos, cum a murit El ca să răscumpere păcatele noastre, atunci acum putem să ne bucurăm.
Bucuria Învierii nu este trecătoare, ci veşnică şi deplină. De aceea nimeni nu trebuie să fie trist în această binecuvîntată noapte a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
Nimeni nu trebuie să plîngă! În cuvîntul Sfîntului Ioan Gură de Aur din noaptea de Paşte se spune: „Nimeni să nu plîngă pentru sărăcie, că s-a arătat Împărăţia pentru toţi. Nimeni să nu se tînguiască pentru păcate, că iertarea din mormînt a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, căci ne-a eliberat pe noi moartea Mîntuitorului”. Precum bucuria Învierii întrece toate bucuriile şi copleşeşte toate tristeţile, aşa lumina ei întrece toate luminile descoperirilor de pînă la ea. Dumnezeu Însuşi, Soarele Hristos ne luminează prin Învierea Sa din morţi în mod deplin şi ne conduce spre libertatea şi plinătatea vieţii în veşnicie.
Iubiţi credincioşi,
În această ambianţă sfîntă a Sărbătorii Învierii, vă adresăm tuturor părinteşti doriri de sănătate şi mîntuire, de pace şi bucurie, de ajutor de la Dumnezeu, dimpreună cu salutarea pascală tradiţională:
HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Al vostru părinte rugător pentru voi către Domnul,
Petru,
episcop de Ungheni şi Nisporeni
Învierea Domnului, anul 2011,
or. Ungheni


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *