În permanentă atenţie – Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2008-2011

Asigurarea procesului de monitorizare şi evaluare a realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2008-2011 este o prioritate în activitatea Consiliului raional, acestea fiind asigurate de către Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională.
Dintre cele 200 de acţiuni majore prevăzute pentru anul 2010 în Planul de acţiuni au fost realizate 182 sau 91%. Printre aceste se numără:
– susţinerea elaborării  proiectului investiţional “Gazoductul Ungheni – Iaşi”, în parteneriat cu Ministerul Economiei, care este o activitate ce ţine de realizarea strategiei naţionale şi regionale;
construcţia gazoductelor interrurale (proiectarea gazoductului şi execuţia lucrărilor de construcţie a gazoductului Ungheni-Petreşti);
– extinderea reţelelor interioare de aprovizionare cu gaze în 10 primării şi conectarea instituţiilor social culturale la conductele de gaze;
– construcţia şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare în localităţile raionului, apeductele: Ungheni – Pîrliţa, Zagarancea – Corneşti, Buciumeni şi Sculeni (în realizare);
proiectarea apeductului: Pîrliţa – Buşila – Chirileni, precum şi a altora din patru localităţi;
– executarea lucrărilor de proiectare a apeductelor la: Sculeni, Buciumeni, Zagarancea, Medeleni, Mănoileşti;
reparaţia drumurilor din localităţile Chirileni, Mănoileşti, Măcăreşti şi a drumurilor de acces către localităţile Cioropcani, Rădenii Vechi, Negurenii Vechi, Cornova, Sineşti, Măgurele, Unţeşti, Hîrceşti;
– desfăşurarea bilunarului de înverzire şi salubrizare;
– organizarea şi desfăşurarea Acţiunii – concurs „Rîu curat de la sat la sat”;
– desfăşurarea săptămînii apei curate „Apa – izvorul vieţii”;
susţinerea creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
– organizarea Concursului raional „Businessmanul Anului”, la care au aprticipat 45 de agenţi economici;
– încurajarea agenţilor economici să participe la acţiuni naţionale: Expoziţia-for „ Small Business-Moldova 2010”, Expoziţia naţională „Fabricat în Moldova”;
– desfăşurarea Forumului Regional de Investiţii, ediţia III (225 participanţi locali, naţionali şi internaţionali),71 de delegaţii;
– dezvoltarea infrastructurii de turism – a fost acordtă asistenţă la deschiderea activităţii şi elaborarea materialelor promoţionale de către SRL „Vladcomlux” privind  dezvoltarea pensiunii turistice.
– revigorarea spaţiului rural prin promovarea dezvoltării unei agriculturi performante, avînd loc în aecst sens 21 de activităţi majore;
– identificarea şi susţinerea unor ferme demonstrative prin aplicarea modelelor productive;
reducerea suprafeţelor de terenuri agricole neprelucrate cu 2251 de hectare;
– construcţia unui abator-tip în Petreşti. Tot în Petreşti, pe lîngă SRL „Confort”, a fost deschis un punct pentru prestarea serviciilor de însămînţare artificială a bovinelor;
– extinderea serviciului “cantină de ajutor social”, fiind deschise patru cantine la Petreşti, Floriţoaia Veche, Costuleni, Todireşti;
– extinderea serviciului de îngrijiri la domiciliu a persoanelor ţintuite la pat;
–  asigurarea venitului lunar minim garantat a famililiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social conform Legii nr.133-XVI din 13.06.08 (1450 familii vulnerabile au beneficiat de ajutor social);
– reparaţii în instituţiile preşcolare şi de învăţămînt (33 de instituţii);
– organizarea şi desfăşurarea concursurilor: „Gala olimpicilor 2010”, „Liceanul  anului”, „Pedagogul Anului”, olimpiadelor şcoalre;
– acordarea burselor pentru copiii dotaţi (37 de elevi din instituţiile de învăţămînt din raion au beneficiat de burse lunare în mărime de 50-150 de lei);
– îmbunătăţirea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale din raion, prin  achiziţionarea a 3 unităţi de transport sanitar, reparaţii ale instituţiilor medicale în 15 localităţi din raion, gazificarea instiţiilor medicale din 6 localităţi, construirea sistemelor de canalizare în 5 instituţii;
acreditarea cu succes a IMSP CMF Ungheni şi IMSP Spitalul raional Ungheni,
– reparaţii în instituţiile culturale;
organizarea spectacolelor, festivalurilor, concertelor („O stea căzînd se-nalţă”, „Mărţişor – 2010”, „Cine încă niciodată n-a fost fermecat de teatru”, „Cîntecele Credinţei, Speranţei şi Iubirii”, „Înflorit-au castanii”, „Copilărie – vis de păpădie”, „După datina străbună”, „Din moşi-strămoşi”, „Drăgaica” etc.);
– consolidată capacitatea managementului administraţiei publice locale;
Au fost prezentate propuneri la un şir de acte legislative privind creşterea capacităţii instituţionale a APL pentru atragerea granturilor, utilizarea eficientă a banilor publici şi creşterea veniturilor.
A fost aprobat şi implementat Programul de  instruire a primarilor şi secretarilor oraşelor, comunelor, satelor.
Au fost stabilite parteneriate active la nivel regional (inclusiv de frontieră) şi internaţional (semnate acorduri de colaborare cu judeţele Iaşi şi Arad, România,regiunea Kalinkovici, Belarus).


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *