Desfăşurarea Forumului Regional de Investiţii. Totalizări

La lucrările Forumului Regional de Investiţii „Investiţii pentru Dezvoltare”, ediţia III care s-a desfăşurat în perioada  08- 09 octombrie, curent, în oraşul Ungheni s-au înregistrat si au participat 71 de delegaţii locale, naţionale şi internaţionale, în număr total de 220 de persoane.
Acest eveniment de anvergură a fost o activitate în premieră pentru Republica Moldova  organizată la nivelul unei  Euroregiuni (Euroregiunea Siret – Prut – Nistru).
Organizatorii principali ai  Forumului :
– Consiliul Raional Ungheni ,preşedintele raionului, Ion Harea
-Euroregiunea Siret – Prut – Nistru, Preşedinte Constantin Simirad
-Agenţia de Dezvoltare Centru, preşedintele consiliului regional Mihail Silistraru,
directorul agenţiei Tudor Meşină.
-Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Ungheni, preşedinte Sergiu Cladco
Co-organizatorii  Forumului :
–          Primăria oraşului Ungheni
–          Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Regiunea Nord-Est, Romania
–          Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor, Nord – Est, România
–          Organizaţia de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului din Moldova
–          Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană Ungheni
–          Asociaţia Producătorilor Agricoli „Uncalnis”
Parteneri media ai Forumului :
–          Ziarul „Expresul de Ungheni”
–          Ziarul „Unghiul”
–          Ziarul „Jurnal de Chişinău”
–          Ziarul „Economist”
–          Jurnal TV
–          Radio Iaşi
–          EuroNova TV
–          Agenţia de presă „Deca-Press”
–          Site-urile Jurnal.md, Comunicate.md, HotNews.md, Privesc.eu, Expresul.com
Organizarea  şi desfăşurararea forumului a fost susţinută financiar de Consiliul raional Ungheni, Euroregiunea Siret – Prut – Nistru, Agenţia  de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, 38 de sponsori din sectorul privat a raionului Ungheni.
În calitate de  participanţi au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale printre care dl Serafim Urechean-primvicepreşedinte a parlamentului Republicii Moldova,dl ministru Valeriu Cosarciuc, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , dl viceministru Veaceslav Guţuţui, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, ai autorităţilor publice locale din Euroregiunea Siret – Prut – Nistru  (18raioane din Republica Moldova şi 2 judeţe,România), 4 reprezentanţi ai ambasadelor în R. Moldova:  României, Germaniei, Turciei,  Belarus. Au fost prezenţi şi reprezentanţii sectorului asociativ privat  şi mediului de afaceri din România, Germania, Austria, Olanda şi  Italia, reprezentanţii Primăriei municipiului şi Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi, Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Regiunea Nord- Est, Camerei Agricole Judeţeane Iaşi, Parcului Stiintific si Tehnologic „Tehnopolis” Iasi , BRCT Iaşi ,Camerelor de Comerţ şi Industrie Iaşi şi Vaslui, Asociaţiei Metropolitane Iaşi, Asociaţiei Regionale a Întreprinzătorilor Nord-Est, România, Societatăţii Române de Radiodifuziune Studioul Regional de Radio Iasi, Centruui pentru afaceri Tutova, Bîrlad, Judetul Vaslui, administraţiei publice raionale Kalinkovici, Belarus.
În cadrul evenimentului au fost efectuate prezentări  şi au avut loc discuţii privind atragerea  investiţiilor regionale în contextul realizării Strategiilor de dezvoltare a Euroregiunii Siret – Prut – Nistru şi Regiunii de Dezvoltare Centru, proiecte privind dezvoltarea infrastructurii regionale şi sectorului agroindustrial, experienţa investitorilor străini în Republica Moldova, lansarea iniţiativelor de proiecte privind dezvoltarea cooperării transfrontaliere, organizarea expoziţiei cu participarea producătorilor locali şi externi, semnarea unor acorduri de colaborare.
În a doua jumătate a zilei de 08 octombrie, în premieră, a fost organizată expoziţia proiectelor investiţionale, la care au fost amenajate stand-uri ce au  cuprins informaţii privind proiecte investiţionale, oportunităţile de investiţii ale Consiliului raional Ungheni, Euroregiunii Siret – Prut – Nistru, Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova. De asemenea, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor (MIEPO) a prezentat un stand cu informaţie despre activitatea sa. În sălile de şedinţe a Consiliului Raional şi Primăriei Ungheni au fost prezentate proiecte investiţionale concrete. Astfel, din domeniul privat au fost expuse proiecte investiţionale ca: Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (Administraţia ZEL), Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „Tehnopolis”, Iaşi, România –  Structură de suport şi dezvoltare pentru infrastructura regională de cercetare (Administraţia parcului), Cultivarea legumelor pe teren protejat şi exportarea lor (GŢ “Turtureanu Ecaterina”), Modernizarea Complexului de producere, sortare, ambalare şi export a fructelor şi strugurilor (CAI „Agroflora – Fruct”), Centrul pentru afaceri Tutova, Bârlad, Judeţul Vaslui (Administraţia centrului),  „O viaţă sănătoasă la noi acasă” (ONG „Renaşterea”), Zona Metropolitana Iaşi, România. Parteneriate şi investiţii pentru dezvoltare (Administraţia zonei), Producerea ambalajului pentru depozitarea şi exportarea fructelor şi strugurilor (SRL „LefconsAgro”), Turism rural prin dezvoltarea pesiunilor turistice (SRL „Vladcomlux”), Amenajarea unui minisat de vacanţă în oraşul Ungheni (AO „Info – Business”), Centrul expoziţional în oraşul Ungheni(AO „Info – Business”), Amenajarea zonei turistice pe rîul Prut în regiunea oraşului Ungheni (CRDDLR). Domeniul social a cuprins următoarele: prezentarea proiectelor privind: dezvoltarea sectorului agroindustrial: Centrul expoziţional Iaşi- EXPOMOLDOVA, Parcul agroindustrial – TRANSAGROPOLIS (Consiliul Judeţean Iaşi), servicii de angajare şi formare profesională pentru tineri şi companii – Centrul de Resurse pentru Tineri (Fundaţia Muncii), Reabilitarea infrastructurii la tabăra „ProSănătate” (Administraţia taberei), Şcoala de meserii-o şansă de a reuşi (Consiliul raional Ungheni), Crearea energoparcului cu utilizarea energiei regenerabile pentru dezvoltarea integrală a regiunii de vest a Republicii Moldova (Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova), Reconstrucţia staţiei de epurare a apelor uzate cu folosirea reactorului cu acţiune variată (SRR) din com. Valea Mare (ÎM „Apă Canal”), Formarea continuă a personalului didactic – baza învăţămîntului calitativ (Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport), Ţuţora- muzeu sub cerul liber (Primăria Valea Mare), Prutul – sursa de apa potabila pentru localităţile din regiunea transfrontalieră (Primăria Mănoileşti).
În seara primei zile, pentru participanţii forumului şi investitori a fost organizată Seara de gală a investitorilor, în cadrul căreia, la  41 de investitori din mai multe raioane ale Regiunii  de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, inclusiv Ungheni, le-au fost decernate diplom:”Pentru investiţii în proiecte şi tehnologii performante”.
În a doua zi a lucrărilor forumului, în  piaţa primăriei or.Ungheni, împreună cu expoziţia producătorilor unde au fost prezenzi 27 de producători din Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, tradiţional deja, s-au  desfăşurat activităţile incluse în programul Sărbătorii recoltei şi promovării tradiţiilor populare.
În aceeaşi zi, în sala de şedinţe a avut loc conferinţa de presă privind desfăşurarea  lucrărilor forumului şi lansarea iniţiativelor de proiecte privind dezvoltarea cooperării transfrontaliere. Astfel, au fost prezentate proiecte ce ţin de Reţeaua de Cooperare IT a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (AESPN), Cooperarea pentru managementul resurselor acvatice pe porțiunea transfrontalieră Prutul de Mijloc pentru prevenirea hazardelor naturale şi tehnogene (Consiliul raional Ungheni), Promovarea utilizării energiei regenerabile prin intermediul pilotării proiectelor demonstrative bazate pe utilizarea energiei solare şi a deşeurilor agricole (AESPN), Încurajarea dezvoltării IMM-urilor din mediul rural prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă în Regiunea de dezvoltare Centru a Republicii Moldova(Consiliul raional Ungheni), Terminale Vamale Regionale (Agenţia de Dezvoltare Regională Centru), Cooperarea pentru managementul dezvoltării agriculturii pur ecologice în raionul Ungheni prin susţinerea creării întreprinderilor demonstrative (Consiliul raional Ungheni.)
În urma vizitei anterioare, la Ungheni a Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în Republica Moldova, dl. Veaceslav Osipenco, la lucrările forumului a fost prezentă delegaţia din raionul Kalinkovici, Republica Belarus. Prin urmare, în cadrul forumului a fost semnat un  Acord de colaborare dintre Consiliul raional Ungheni şi Administraţia raionului Kalinkovici, care presupune întreprinderea unor acţiuni comune în domeniul economic şi social, inclusiv atragerea investiţiilor din Belarus.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *