Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) sprijinită de Uniunea Europeană


Încă un proiect susținut și finanțat de către Uniunea Europeană în vederea armonizării legislației naționale în domeniul agroalimentar. Este vorba despre proiectul Twinning „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară” prin prisma acquis-ului comunitar, cu stabilirea unor consultanțe speciale incluzând costuri minime și reguli care să întrunească cerințele standardelor internaționale.
Proiectul de înfrățire „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară” a demarat la 1 septembrie 2020. Scopul proiectului Twinning este de a oferi asistența necesară Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară (ANSA) privind consolidarea capacităților instituționale, precum și realizarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere (AA).
În acest context, în conformitate cu Acordul de Asociere, Republica Moldova s-a angajat să-și armonizeze treptat legislația cu acquis-ul comunitar și instrumentele internaționale. Astfel, proiectul Twinning are menirea de a contribui la o eventuală administrație modernă pentru a asigura cele mai înalte standarde în siguranța alimentară, o agricultură competitivă dar și zone rurale prospere în țara noastră.
De menționat că consorțiul de înfrățire format din reprezentanți ai trei instituții europene Agrarmarkt, Austria (AMA) – lider de proiect, Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat din Lituania (SFVS), precum și Agenția pentru Reconstrucția și Modernizarea Agriculturii (ARMA), Polonia sunt pe deplin angajați să ofere cele mai bune practici și să transfere cunoștințele necesare instituțiilor statului din sectorul agroalimentar în scopul alinierii la cerințele și standardele UE solicitate la nivel internațional.
Proiectul „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară” va oferi suport în cadrul a cinci componente pe diverse dimensiuni precum ajustarea legislația naționale ce reglementează politica de calitate și standardele de comercializare pentru animalele vii și produsele de origine animală în conformitate cu cerințele UE; suport la elaborare unui nou cadru de politici în conformitate cu politica UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, prin prisma Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2020; îmbunătățirea gestionării măsurilor de sprijin dedicate dezvoltării zonelor rurale în conformitate cu standardele și metodologia UE; dezvoltarea capacităților de monitorizare și evaluare a structurilor operaționale și elaborarea politicilor bazate pe dovezi incluzive; eficientizarea capacităților instituționale ale MADRM, AIPA și ANSA în vederea proiectării și implementării politicilor statului aferente agriculturii, dezvoltării rurale și siguranței alimentare în conformitate cu angajamentele AA/DCFTA.
Alinierea la standardele Uniunii Europene de legiferare va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului privat în domeniul agroalimentar dar și la transformarea zonelor rurale, va asigura creșterea economică durabilă, demonstrată de experiența altor state europene. De asemenea, legislația armonizată va deveni un factor important la crearea unui mediu investițional atractiv pentru investitorii străini.
Proiectul Twinning „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară” este finanțat de Uniunea Europeană cu un buget de 2 milioane de euro și va dura 24 de luni (2020-2022).
 


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *