Despre legalitate și verticalitate cu reprezentantul Guvernului în raion. Vedeți despre cine este vorba


Guvernul a numit un nou șef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat. Este vorba de Denis Carnovschi, fost specialist la Direcția Deservire Fiscală Ungheni, care pe 2 ianuarie a întrat în drepturi.
De subliniat că Denis Carnovschi și-a făcut studiile la Academia de Studii Economice din Moldova, fiind specializat în drept economic.
Care este scopul existenţei în raioane a funcţiei de reprezentant al Guvernului în teritoriu?
În obligațiunea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat intră coordonarea serviciilor desconcentrate, cum ar fi Comisariatul raional de poliţie, Oficiul de stare civilă, Inspecţia ecologică, Inspecţia muncii, etc. Monitorizarea relaţiilor de conlucrare dintre aceste servicii şi Administrația Publică Locală şi, în caz că apar anumite neînţelegeri, suntem ca un moderator.
Un segment al activităţii noastre este controlul legalităţii actelor şi deciziilor administraţiei publice locale de nivelul I și II, adică locale și raionale. Oficiul Teritorial Ungheni monitorizează primăriile din raionul Ungheni și Nisporeni, iar la Călărași activitatea este monitorizată de către șeful–adjunct și un specialist din teritoriu.
Ce măsuri sunt întreprinse în cazul în care se depistează că prin deciziile Consiliilor Raionale sau Locale s-a încălcat legislația?
În cazul în care se depistează că deciziile Consiliului raional sau ale consiliilor locale, dispoziţiile preşedintelui raionului şi ale primarilor au încălcat legislaţia, se notifică şi se arată care a fost încălcarea şi se solicită modificarea deciziei respective. Administrația publică locală ori se conformează şi aduce decizia respectivă în conformitate cu legislaţia, ori Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat apelează la instanţa de judecată. Iar instanţa de judecată decide mai departe cine are dreptate, or hotărârea judecăţii trebuie îndeplinită. Se pot întâmpla cazuri când judecata să dea câştig de cauză și administraţiei publice.
Cât de pregătiţi credeți că sunt secretarii consiliilor locale? Întreb pentru că prin mâinile lor trec de fapt toate actele, adoptate într-o unitate administrativă?
Avem secretari care îşi cunosc foarte bine atribuţiile, pentru că lucrează de mult timp în aceste funcţii și conlucrează și coordonează efectiv cu specialiștii noștri. Practic, pot să zic că sunt foarte bine pregătiți și atestă un adevărat profesionalism. Asta și motivează faptul că nu sunt notificări cu careva încălcări.
Care sunt cele mai dese încălcări pe care le face Adminitrațiile Publice Locale la adoptarea unor decizii?
Nu avem o statistică oarecare, dar sunt unele încălcări ce ține de depășirea termenilor, a atribuțiilor de serviciu, însă acestea sunt mai rare.
Controlul legalităţii actelor este un lucru necesar. Și toți actorii implicați depun eforturi maxime pentru a le respecta și a nu ajunge la astfel de extremități. Desigur, e mai bine ca la momentul adoptării să fie examinate toate deciziile.
Care sunt problemele cu care se adresează cetăţenii cel mai des le reprezentantul Guvernului în teritoriu?
Cetăţenii vin cu diverse probleme şi întrebări, de la găsirea unui loc de muncă, angajarea la serviciu, înregistrarea garajului și altele, până la problemele ce se referă la patrimoniu, înregistrarea sau înstrăinarea lui. Uşile biroului meu sunt mereu deschise și, respectiv, oamenii care caută soluţii la o anumită problemă, se pot adresa oricând. Dacă nu va fi de competenţa noastră, vom încerca să-i ajutăm să găsească instituţia necesară.
Cum vedeți dumneavoastră o guvernare deschisă?
În viziunea mea, o guvernare deschisă este atunci când reprezentanții Guvernului sunt prezenți în teritoriu, când de comun cu cetățenii și autoritățile publice locale se pronunță în identificarea problemelor stringente, care sunt științele exacte de cauză. Guvernarea de acum, este destul de deschisă, este înțeles faptul că populația este importantă și sunt progrese spre bine în acest sens.
NOTĂ: De menționat că până pe 21 februarie, Cancelaria de Stat a demarat noi sesiuni de informare pentru aleșii locali și funcționarii publici. Instruirile au drept scop consolidarea capacităților profesionale a tuturor angajaților din toate unitățile administrativ teritoriale din țară. Astfel, săptămânal, în fiecare raion se desfășoară aceste instruiri, iar subiectele abordate vizează atribuțiile autorităților publice locale, prevederile cadrului normativ din domeniu cu referire la transparentizarea activității APL, inițierea procedurilor administrative, precum și alte aspecte privind managementul eficient  al funcției publice în cadrul entităților.
Cursurile se desfășoară în parteneriat cu consiliile raionale cu suportul proiectelor „Sprijin în Procesul de reformare a administrației publice” și „Motivare”, finanțate de Uniunea Europeană.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

One Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *