Motivul pentru care au loc sistări ale furnizării apei potabile la Ungheni

În lunile mai și iunie, a fost sistată, de mai multe ori, furnizarea apei potabile. Motivul: mărirea bruscă a turbidității apei râului Prut.
Se știe că anume Prutul este sursa de captare a apei potabile pentru consumatorii ungheneni.
Ploile abundente din acest an și deversările apei din lacul de acumulare Costești-Stânca au dus la poluarea apei râului.
Explicația ÎM ”Apă-Canal” Ungheni
Care este, totuși, cauza întreruperii furnizării apei potabile?
Apele râului Prut au o turbiditate avansată în perioada topirii zăpezilor, proilor abundente, majorarea treptată a debitului de deversare din lacul de acumulare Costești-Stânca, definite ca forță majoră sau eveniment extern imprevizibil și inevitabil, iar cazul fortuit care nu poate fi prevăzut și calculat exact (fenomen natural).
Ce este turbiditatea apei?
Turbiditatea vine din latinescul ”turbidus” și înseamnă tulburat. Turbiditatea caracterizează gradul de impuritate, adică prezența unor particule de natură organică sau anorganică, particule care se află în suspensie și care sedimentează (se depune) în timp.
Particulele care compun turbiditatea apei potabile sunt produsele de eroziune a solului datorită torentelor sau a creșterii debitului râurilor în perioada ploioasă (argilă, nisip, nămol, microorganisme, viruși, bacterii, paraziți etc.)
În așa situații, Stația de tratare a apei nu poate prelucra apa brută din râu cu indici mai mari  de 800 unități  nefelometrice de turbiditate conform proiectului. Soluția, în aceste situații, este suspendarea furnizării apei potabile până la remedierea problemei și excluderea riscurilor de pătrundere a apei necalitative în sistemul de alimentare, a riscurilor unor dereglări gastro-intestinale.
Obiectivul primordial al întreprinderii a fost și este prestarea apei potabile curată și sanogenă, care să nu pună în pericol sănătatea oamenilor. De aceea laboratorul de încercări al întrepreinderii și Centrul de Sănătate Publică din raionul Unghen țin strict la control respectarea cerințelor privind corespunderea calității apei potabile normativelor în vigoare.
Conform punctului 159 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 271/2015, ”Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei potabile fără preaviz în cazul degradării bruște și esențiale a calității apei la sursa de captare ca urmare a concentrației mari de poluanți în apă, situație ce necesită sostarea de urgență a distribuției apei”.
Administrația ÎM ”Apă-Canal” din Ungheni este preocupată să ofere unghenenilor un model de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare atât în prezent, cât și pentru generațiile viitoare.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *