Apel de granturi pentru proiecte pilot în domeniul adaptării la schimbarea climei

Proiectul “Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice”susținut de către Agenția Austriacă de Cooperare pentru Dezvoltare (ADC), cu finanțare de la Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Gospodăririi Apelor din Republica Austria și implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Oficiul Schimbarea climei, Ministerul Mediului anunță un apel de granturi pentru implementare în cele mai vulnerabile raioane la schimbările climatice din Republica Moldova.
Eligibili pentru acest apel sunt:

 1. Comunităţi, grupuri de comunităţi;
 2. Agenții de dezvoltare regională;
 3. Autorități publice locale de nivelul 1 si 2;
 4. ONG-uri şi întreprinderi din sectorul privat care sunt sau reprezintă interesul întreprinderilor mici și mijlocii.Aceștia trebuie să fie entități înregistrate în mod oficial în Republica Moldova și la momentul apelării să demonstreze că au  un mod durabil de activitate în raioanele SÎNGEREI, FĂLEȘTI, NISPORENI, CĂLĂRAȘI (pentru domeniile agricultură și resurse acvatice) și LEOVA și BASARABEASCA (pentru domeniile agricultură și energetică).

Propunerile de Proiect depuse pentru obținerea Grantului trebuie să corespundă următoarelor criterii generale de eligibilitate:

 • să contribuie eficient la reducerea vulnerabilității locale și a domeniului prioritar față de schimbarea climei,
 • să mărească diversitatea locală/sectorială în utilizarea resurselor naturale,
 • să contribuie la prevenirea impactului negativ al variabilității climatice și a schimbărilor climatice, reprezintă măsuri de anticipare a daunelor cauzate  de factorii climatici,
 • să contribuie la creșterea oportunităților de obținere a veniturilor și diversificarea surselor de existență,
 • să corespundă necesităților imediate de sporire a rezilienței, dar să aibă ca țintă obiective pe termen lung de adaptare la schimbarea climei,
 • să contribuie la conștientizarea factorilor de decizie și a populației locale față de necesitățile de adaptare la schimbarea climei,
 • sunt măsuri indigene, care au contribuit la adaptarea populației autohtone către un mod durabil de dezvoltare și să aibă impact pozitiv asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv femei, tineri, bătrîni;
 • să promoveze creşterea economică durabilă a comunităţilor rurale;
 • să manifeste un potențial înalt de extindere ori replicare în alte regiuni;
 • să posede impact măsurabil și să fie monitorizabile;
 • să nu afecteze mediul ambiant și să includă activități de educație ecologică.

Beneficiarii Proiectelor Pilot trebuie să ofere o co-finanţare în valoare de cel puțin 20%din costul total al Grantului. Mărimea maximă al grantului va constitui 30 mii Dolari SUA.
Regulile și procedurile de apelare și selectare a Proiectelor sunt expuse în Ghidul operațional al solicitantului. Acesta poate fi consultat pe situl http://clima.md/, compartimentul ‚Proiecte Grant’și pe siturile oficiale ale Consiliilor raionale eligibile pentru aceste granturi (Sîngerei, Fălești, Nisporeni, Călărași, Leova și Basarabeasca).
În caz de necesitate consultații adiționale pot fi obținute pe următoarele căi: E-mail: adapt@clima.md  tel. 022 71 91 31.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *