Biroul vamal Ungheni între trecut și prezent

vamaO istorie seculară, cu multe provocări, dar și realizări. E istoria vămii Ungheni. Însăși localitatea unde a apărut inițial parcă a fost predestinată pentru vamă. Ungheniul, prin poziţia sa geografică, s-a pomenit, de la bun început, la intersecţia unor importante căi comerciale. Cel mai renumit -Marele Drum Comercial Tătăresc – venea din nordul Europei, la Limberg (astăzi Lvov) spre Iaşi, apoi trecea Prutul pe la marginea de sud a actualului oraş Ungheni, plecînd mai departe spre Chilia, Cetatea Albă şi Crimeea. Datorită acestui fapt, primii domnitori ai Moldovei au decis să instituie în calea Drumului respectiv mai multe vămi, printre care și vama domnească de la Ţuţora, localitate situată la marginea Ungheniului actual. Această vamă a existat pînă în secolul al XVI-lea.
Odată cu ocuparea sudului Moldovei (Bugeacului) de către tătari, vama de la Țuțora şi-a pierdut din importanţă. Alte vămi însă au fost deschise în apropierea Ungheniului: la Zagarancea şi Sculeni. Ultima a reuşit să se impună, mai ales în secolul al XVIII-lea, odată cu intensificarea relaţiilor Moldovei cu Imperiul Rus. În 1812, cînd Moldova dintre Prut şi Nistru devine parte integrantă a statului rus, vămii Sculeni i se conferă statutul de vamă de prima categorie. Conform legii emise la 28 mai 1823, hotarul districtului vamal Sculeni se întindea din regiunea Podolia pînă la linia de demarcaţie a judeţului Ismail, avînd în componenţa sa vămile: Leova, Sculeni, Lipcani şi Nouă Suliţă.
În anul 1875, intervin mari schimbări. Odată cu darea în exploatare a căii ferate Chişinău-Ungheni, localitatea Ungheni devine poarta Imperiului Rus spre Occident, astfel că, la 1 iunie 1875, punctul vamal Sculeni este transferat la Ungheni. În scurt timp, vama Ungheni devine una dintre cele mai importante din Basarabia.
În anii 1918-1944, activitatea vămii Ungheni este suspendată. O nouă etapă în istoria sa începe  odată cu instaurarea puterii sovietice. Vama din Ungheni este redeschisă și începe a funcționa  alături de alte 15 vămi importante din spaţiul sovietic.
La momentul declarării independenţei Republicii Moldova, în anul 1991, Biroul vamal Ungheni cunoaște o nouă dezvoltare. Fiind unul dintre cele trei birouri vamale existente în primii ani de activitate a sistemului vamal al Republicii Moldova, a avut de înfruntat multiple obstacole ce ţineau de reforma economico-financiară şi reglementarea vamală, de influenţa pieţei externe şi, implicit, intensificarea operaţiunilor de import-export-tranzit, de facilitarea şi întărirea relaţiilor cu agenţii economici etc.
În prezent, Biroul vamal Ungheni este o instituţie modernă, în cadrul căreia funcționează cinci posturi vamale: Ungheni-Cristeşti, Sculeni, ZEL ”Ungheni-Business”, posturile vamale interne Călăraşi şi Făleşti. Aici activează și specialiști de forță, ce au însuşit cu succes aplicarea noilor programe şi module ale sistemului informaţional ”Asycuda World”, ”Frontiera”, ”Economist”. Astfel a fost îmbunătăţit procesul de perfectare a declaraţiilor vamale, iar relațiile cu agenții economici au devenit mai dinamice. Pe parcursul a șapte luni ale anului 2014, au fost perfectare 17440 declaraţii vamale. De notat că în raza de activitate a Biroului vamal Ungheni sînt înregistraţi, la ora actuală, 48 de agenţi economici. Șapte dintre aceștia dețin statutul de titular al procedurii simplificate de vămuire, ei fiind supuși unui număr mai mic de controale fizice și documentare, beneficiind și de alte privilegii stabilite de legislaţie, toate în scopul facilitării comerțului internațional.
În primele șapte luni ale anului curent, în bugetul statului au fost transferate circa 486 683 700 lei. În acestă perioadă, au traversat frontiera vamală circa 633656 pasageri, 7061 vagoane marfă, 3374 vagoane pasageri, 7663 autocare, 50268 autocamioane, 116462 autoturisme.
S-a muncit eficient și la contracararea contrabandei şi fraudelor vamale. În perioada de referință,  au fost întocmite 534 de procese-verbale privind cazurile de încălcare a regulilor vamale, trei dintre ele fiind transmise pentru a fi examinate sub aspect penal. Au fost aplicate, în total, amenzi în mărime de 1 318 082,81 lei, iar valoarea bunurilor confiscate a fost de 374 796,5 lei.
Rezultatele obţinute se datorează, în mare parte, colaboratorilor vamali, care îşi îndeplinesc conștiincios și cu seriozitate atribuţiile de serviciu. În permanență se acordă atenție pregătirii profesionale, ei participînd la diverse cursuri de reciclare, la seminare organizate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Profesionalismul actualilor angajați se datorează și cunoştinţelor acumulate din experienţa veteranilor Biroului vamal și transmise colegilor mai tineri. La moment, lista veteranilor cuprinde 36 de nume. Sînt oameni care au activat cu devotament o perioadă îndelungată, de la 15 pînă la peste 40 de ani. Printre ei se numără Lidia Curmei, Valentin Iacubenco, Nina Voinarovschi, Alexandru Veriga, Vasile Nogai, Anatolie Iurciac etc. Începînd cu anul 1988, își desfășoară actrivitatea în acest domeniu și actualul șef al Biroului vamal Ungheni, Iurie Bostan, iar șeful adjunct al Biroului vamal, Vitalie Vasilachi – lucrează în domeniu din 1993.
Un motiv de mîndrie pentru Biroul vamal Ungheni este și faptul că, actualmente, menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor de standard ISO 9001:2008, fiind certificat ca prima instituție publică în R. Moldova privind corespunderea activității biroului vamal standardelor europene.
La final, ținem să menționăm strategia și politicile de dezvoltare a serviciului vamal prin prisma prevederilor Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, administrate, în prezent, cu mult succes, de către aparatul central al Serviciului Vamal, în frunte cu directorul general, Tudor Balițchi. Cu siguranță, toate acestea vor contribui la dezvoltarea de mai departe a acestui serviciu important pentru țară, ceea ce ne dorim cu toții.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *