Cu serviciul gratuit „Declaraţia electronică” depuneţi declaraţia privind impozitul pe venit al persoanelor fizice în condiţii de maximum comoditate

Imagine simbol: unimedia.info

Imagine simbol: unimedia.info
Imagine simbol: unimedia.info

Stimaţi contribuabili!
Vă informăm că a demarat perioada depunerii declaraţiei cu privire la impozitul pe venit („CET08”), care urmează a fi prezentată la organul fiscal nu mai tîrziu de 31 martie curent.
Corespunzător art. 83 din Codul Fiscal al RM – obligaţiunea de prezentare a declaraţiei menţionate o au persoanele fizice care:
–          în anul 2013 au primit venituri impozabile altele decît salariul (spre exemplu: de la vînzarea anumitor proprietăţi –  apartamente, maşini, etc), care depăşesc suma scutirii personale de 9 120 lei;
–          lucrează la două sau mai multe locuri de muncă de unde obţin salariu cumulativ ce depăşeşte suma totală de 26 700 lei pe an;
–          au obţinut venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 26 700 lei pe an;
–          îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară.
Totodată, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se depune şi în cazul în care se solicită restituirea impozitul (art. 176, alin 21 din Codul Fiscal al RM), dacă:
–          nu s-a folosit pe deplin de scutirea personală pentru anul 2013;
–          a avut loc supraplata la achitarea impozitului pe venit. Declaraţia va servi drept temei la restituirea supraplăţii.
Formularul „CET08” poate fi completat şi expediat către organul fiscal prin intermediul a două modalităţi: pe suport de hîrtie sau prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, care reprezintă̆ un instrument de verificare şi transmitere a declaraţiilor prin Internet. Orice persoană poate beneficia de serviciul enunţat după ce obţine semnătura electronică de autentificare, care se eliberează de Î.S. „Fiscservinform” GRATIS, pe un termen de 5 ani. “Declaraţia electronică” prevede excluderea cheltuielilor suplimentare de timp, bani, cheltuieli pentru transport, etc.
Suplimentar, pentru a facilita procesul de utilizare a acestui serviciu, a fost creat şi implementat modulul „Declaraţie precompletată”, care permite generarea unei declaraţii ce conţine deja informaţiile disponibile în Sistemul informaţional al autorităţii fiscale la data generării. Inclusiv, această funcţionalitate prevede opţiunea de modificare a datelor stipulate în formularul „Declaraţiei precompletate”, precum şi generarea rechizitelor bancare la care urmează a fi achitat impozitul datorat, dar oferă şi posibilitatea achitării impozitului prin sistemul „MPay”.
Specificăm că, „Declaraţie electronică” este un serviciu dezvoltat şi prestat de Î.S. ”Fiscservinform”, disponibil contribuabililor pe portalul www.servicii.fisc.md.
Pentru a utiliza Sistemul informaţional automatizat „Declaraţie electronică” este necesar:

  1. înregistrarea pe portalul serviciilor electronice fiscale (www.servicii.fisc.md);

deplasarea la la una din următoarele reprezentanţe ale Î.S. „Fiscservinform” în scopul
încheierii contractului de mandat şi obţinerii semnăturii electronice:

  • Centru de Conectare Chişinău – bd. Ştefan cel Mare, nr. 162, et 2, of. 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
  • Centrul de Conectare Bălţi – str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);
  • Centrul de Conectare Comrat – str. Comsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat);
  1. prezentarea documentelor necesare conectării la serviciul „Declaraţie electronică”: buletinul de identitate a persoanei fizice în original şi copie.

De asemenea, pe site-ul www.servicii.fisc.md persoanele fizice pot utiliza şi serviciul „Verificarea obligaţiunii fiscale pentru persoane fizice”, care oferă posibilitatea de a revizui dacă statul are anumite datorii faţă de contribuabil sau viceversa.

Preţuieşte-ţi timpul, scurtează distanţa la un singur click – www.servicii.fisc.md.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Centrul de Asistenţă a Clienţilor al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222 sau vizualizaţi pagina web servicii.fisc.md.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *