Program de Angajare Durabilă pentru TINErii din Republica Moldova

Imagine simbol: businesslive.ro

Imagine simbol: businesslive.ro
Imagine simbol: businesslive.ro

În Moldova rata şomajului în rîndul tinerilor este în creștere și constituie circa 18%. Mulți angajatori preferă să angajeze persoane care au o anumită experienţă şi o calificare profesională. Pe de altă parte, tinerii nu acceptă salariile şi condiţiile de muncă propuse de angajatori la începutul carierei lor profesionale, considerîndu-le puțin atractive. Şi asta, chiar dacă mulți dintre ei nu au abilităţi potrivite pentru a obţine un loc de muncă durabil. Obstacole frecvente în obținerea unui loc de muncă sînt şi: lipsa de informare, cunoştinţe, experienţă, neîncrederea în propriile forţe.
AO “Făclia” își propune să contribuie la facilitarea angajării tinerilor și la dezvoltarea competențelor profesioniștilor care lucrează cu tinerii prin proiectul “Program de Angajare Durabilă pentru TINErii din R. Moldova”, finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului.
Acest proiect are o abordare complexă lucrînd pe două direcții: cu tinerii și cu profesioniștii care prestează servicii pentru tineri, precum și incluzînd toate componentele procesului de angajare durabilă: orientarea vocațională, formarea profesională, analiza pieței muncii, Clubul Muncii, medierea muncii și integrarea la locul de muncă.
Grație sesiunilor de instruire organizate în cadrul proiectului, mai mulți profesioniști vor dobîndi cunoștințe și competențe de organizare a cursurilor de formare profesională, vor fi formați ca traineri pentru Clubul Muncii (program de instruire care oferă tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta deprinderile necesare pentru obținerea unui loc de muncă) și vor fi formați ca analiști ai pieței muncii/consilieri de muncă, responsabili de medierea muncii – punerea în legatură a angajatorilor cu tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.
Ulterior, ei vor oferi tinerilor suport pentru a face primii paşi pe piaţa muncii și/sau a dobîndi cunoștințe teoretice și practice specifice unei noi meserii, care să marească șansele ocupării unui loc de muncă, furnizînd totodată angajatorilor personal calificat şi motivat.
Va fi elaborat şi Ghidul metodologic „Dezvoltarea serviciului de angajare a tinerilor”.
Toate acestea vor oferi posibilitatea și altor organizații din R. Moldova să preia experiența de dezvoltare a serviciului de formare profesională și angajare a tinerilor.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *