Dacă vrei să ai o casă ca-n poveşti…

Imagine simbol

Imagine simbol
Imagine simbol

O casă de locuit trebuie să servească la două-trei generaţii, iar pentru aceasta, casa trebuie să întrunească cîteva calităţi: să fie trainică, funcţională, economă, ecologică şi frumoasă. O spune unul dintre cei mai experimentaţi specialişti din regiune, Filip Catanoi, arhitectul-şef al raionului Ungheni.
Totodată, potrivit dînsului, o casă de locuit trebuie construită după „toate cerinţele legale şi normele în construcţii”.
Împreună cu arhitectul-şef al raionului Ungheni, am hotărît să-i ghidăm pe cei ce vor să aibă căsuţa lor şi sînt abia la început de cale, adică, au doar în proprietate terenul pentru construcţii.
Cu ce începem?
Primul pas este obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare, care se eliberează, de către primării, în termen de 20 de zile lucrătoare. Pentru aceasta însă trebuie depusă o cerere, la care  se anexează: extrasul din registrul bunurilor imobile, planul cadastral al terenului şi copia buletinului de identitate. Simplu.
Trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea: certificatul de urbanism pentru proiectare este actul în baza căruia se elaborează însuşi proiectul casei. Acesta costă 100 de lei.
Urmează elaborarea propriu-zisă a proiectului. Au trecut vremurile cînd omul lua în mînă o foaie şi un pix, desena cîteva linii în cruce şi proiectul era gata. Acum, au dreptul să elaboreze proiectele respective specialişti licenţiaţi, arhitecţi certificaţi în acest domeniu, accentuează Filip Catanoi. Un proiect de casă costă – între 4 şi 11 euro metrul pătrat. Dar şi face.
Cu proiectul casei în mînă
Proiectul, fiind gata, urmează a fi avizat de arhitectul-şef al raionului sau al oraşului, coordonat cu serviciile interesate şi examinat de verificatorii de proiect. Cu toţi trebuie să se convingă că au fost respectate cerinţele certificatului de urbanism pentru proiectare, normativele şi reglementările în construcţii.
Mai rămîne un pas pînă la finalizarea părţii birocratice – e nevoie de obţinerea autorizaţiei de construire a casei, act în baza căruia poate fi începută construcţia propriu-zisă. Pentru aceasta, se depune o cerere la primărie, la care se anexează: proiectul casei, avizele, coordonările şi verificările solicitate, actele referitoare la dreptul asupra terenului şi contractul de supraveghere cu autorul proiectului. Timp de zece zile lucrătoare şi contra sumei de 100 de lei autorizaţia ajunge în mîinile tale.
După unul, doi sau trei ani…
Casa visurilor tale, în sfîrşit, e gata. Nu însă şi procedurile birocratice. După finalizarea lucrărilor de construire, casa urmează să fie recepţionată şi înregistrată la Oficiul Cadastral Teritorial. Documentul în baza căruia se face înregistrarea casei şi a dreptului de proprietate este procesul-verbal de recepţie a casei, semnat de comisia de recepţie, în baza avizelor de recepţie pozitive ale serviciilor de control şi constatărilor că proiectul a fost resepectat.
Controlul respectării procedurii descrise este asigurat de stat prin intermediul Inspecţiei de Stat în Construcţii, autoritate care supraveghează etapele de realizarte a casei.
Controlul construcţiei caselor de locuit cu un nivel în localităţile rurale este exercitat de autorităţile publice locale.
Dacă n-aţi ştiut
În cazul în care doriţi să demolaţi o casă veche pentru a construi alta în loc, trebuie să obţineţi o autorizaţie de desfiinţare – de la primărie.
Pentru a uşura obţinerea actelor necesare şi a economisi timpul cetăţenilor, în multe oraşe au fost create ghişee unice, care prestează servicii ce ţin de perfectarea şi obţinerea certificatelor şi autorizaţiilor, avizelor şi coordonărilor.
UNGHENI | Natalia Junghietu


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *