Comunicat de presă

comunicat de presa Ungheni, 21 ianuarie 2013

Lansarea proiectului „Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare
Din 02 ianuarie 2013  Primăria oraşului Ungheni a început implementarea Proiectului  Parteneriat  lărgit durabil  pentru  reforma  de  descentralizare”, parteneri Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD şi are o durată de 24 luni.
Obiectivele generale ale Proiectului  Parteneriat  lărgit durabil    pentru  reforma  de  descentralizare”  vizează  îmbunătățirea capacității autorităţilor publice locale și societății civile din raioanele Ungheni și Orhei pentru elaborarea programelor și proiectelor comune de dezvoltare durabilă precum şi creșterea conștientizării autorităţilor publice locale privind necesitatea de implicare a  societăţii civile în procesul de formulare a politicilor publice, cu centrarea pe procesul reformei de descentralizare, respectarea egalităţii de gen și incluziunii minorităților. Ca obiectiv specific, proiectul îşi propune să consolideze capacitatea autorităţilor publice locale de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.
Grupurile ţintă ale proiectului sunt formate din 120 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din 60 de sate, comune şi  orașe ale raioanelor Ungheni și Orhei şi 60 de membri ai 30 ONG-uri din aceste localităţi.
În cadrul proiectului se vor desfăşura un şir de activităţi în rezultatul cărora vor fi create rețea a autorităților locale pentru sprijinirea promovării politicilor publice și reformei de descentralizare,  o rețea de parteneriat civic – public pentru instituționalizarea mecanizmelor de consultare dintre societatea civilă și instituțiile publice locale şi o platformă electronică pentru promovarea bunelor practici în dezvoltarea durabilă la nivel local.
O activitate cheie a proiectului o va constitui crearea Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni în orașul Ungheni care, cu profesionalism şi promptitudine,  va facilita obţinerea de informaţii publice şi va oferi persoanelor interesate  informaţii legate de activitatea Primăriei şi Consiliului Local.
Prin campania de creștere a conștientizării privind procesul de descentralizare și noul rol al autorităţilor publice locale și societății civile şi  campania de conștientizare privind importanța genului și egalității de șanse și incluziunea minorităților în procesul de elaborare a politiclor publice și în procesul de dezvoltare durabilă, proiectul va contribui la crearea condiţiilor optime de stimulare a participării cetăţeneşti la luarea deciziilor împreună cu administraţia publică locală.
Implementarea proiectului   Parteneriat  lărgit durabil    pentru  reforma  de  descentralizare”  va demonstra că prin impulsionarea dezvoltării durabile şi consolidarea societăţii civile în raionele Ungheni şi Orhei se pot face paşi importanţi spre prosperarea localităţilor.
Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com
Proiect implementat de Primăria orașului Ungheni
Adresa: str. Națională 7
or. Ungheni
Republica Moldova
Tel: + 373 236 2 25 77
Fax: + 373 236 2 25 77
 
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană
Delegația Uniunii Europene
Str. Kogâlniceanu 12
mun. Chișinău
Republica Moldova
Tel: +373 22 50 52 10
Fax: +373 22 27 26 22
 
”Acest document a fost produs cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document este doar responsabilitatea Primăriei  orașului Ungheni și nici într-o circumstanță nu poate fi privită ca reflectînd poziția Uniunii Europene.”


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *