Şedinţa Comitetului Consultativ al Biroului Vamal Ungheni

vama, serviciul, vamal, ungheni,Promovarea unui parteneriat eficient între organele vamale şi mediul de afaceri, reprezintă un subiect prioritar în activitatea Serviciului Vamal.
În acest context, ieri 15 noiembrie, la postul vamal Călăraşi a fost desfăşurată şedinţa Comitetului Consultativ  al  Biroului Vamal Ungheni.
Şedinţa a fost prezidată de Şeful Biroului vamal Ungheni, dl. Iurie BOSTAN şi vice-preşedintele rn. Călăraşi, dl. Petru CASOI, cu participarea reprezentanţilor mediului de afaceri, brokerilor vamali şi agenţilor economici.
În cadrul şedinţei au fost trasate şi abordate probleme ce vizează aplicarea prevederilor legislaţiei vamale, implementarea noilor proceduri simplificate de vămuire, precum şi aspecte ce creează anumite discrepanţe şi impedimente în dialogul promovat în cadrul parteneriatului vama-bussines.
Totodată, suplimentar la subiectele invocate pe agendă, au fost abordate şi aspecte ce ţin de efectuarea controlului vamal, perfectarea declaraţiilor vamale, precum şi desfăşurarea periodică a şedinţelor  similare care au drept scop promovarea continuă a unui dialog constructiv dintre vamă şi mediul de afaceri etc.
Notă: Comitetul Consultativ a fost conceput ca un mecanism de consolidare a transparenţei în activitatea organelor vamale şi, în acest sens, este menit să contribuie la sporirea nivelului de cunoştinţă în rândurile societăţii civile referitor la politicile promovate de Serviciului Vamal, precum şi familiarizarea oamenilor de afaceri cu schimbările preconizate în legislaţia vamală.
Implicarea cît mai activă a oamenilor de afaceri în procesul de luare a deciziilor a devenit o condiţie indispensabilă pentru crearea unui mediu favorabil dezvoltării comerţului exterior. Astfel, în fiecare lună la fiecare birou vamal este convocată Şedinţa comitetului consultative.
Sursa: Serviciul Vamal al RM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *