Un segment generator de probleme sau un factor ce rezolvă probleme?

Dezbateri publice la NisporeniDezbateri publice la Nisporeni – un eveniment important care s-a produs pe 19 martie, în sala de ședințe a Consiliului raional, şi la care au participat cîteva zeci de tineri. Graţie proiectului „Participarea tinerilor în Moldova”, susţinut de către Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, prticipanţii la dezbateri au putut să identifice problemele cu care se confruntă şi eventualele soluţii, au stabilit diverse modalităţi de implicare a tinerilor.
„Toate formele de participare, identificate de către tineri, dar și toate prioritățile prezentate în cadrul dezbaterilor, vor fi luate în considerare la elaborarea planurilor strategice la nivel comunitar”, a subliniat Grigore Drăgan, specialist principal în problemele tineret, sport şi turism a Secţiei Cultură Nisporeni.
Participanții la dezbateri au accentuat necesitatea unui plan de pregătire a cadrelor în concordanță cu cererea pe piața muncii. Or, e alarmantă situația cînd 40% din tineri, după ce fac o facultate, devin șomeri. În acest context, vorbitorii au menționat că tineretul are un vast potențial creativ, dar care nu este folosit din plin. Astfel, ei au intervenit cu rugămintea să se acorde o atenție sporită angajării în cîmpul muncii anume a tinerilor.
Unii, cu amărăciune în suflet, au constatat că, deseori, tinerii sînt tratați de către societate ca fiind un segment generator de probleme, deşi, în realitate, ei reprezintă factorul ce rezolvă probleme.
Ca un fir roșu prin toate luările de cuvânt a trecut doleanța ca administrația publică centrală și cea locală să se implice cît mai activ și eficient în realizarea politicilor de tineret, astfel ca, prin eforturi comune, să poată influența la modul concret situația tinerilor și să creeze premizele necesare pentru realizări de importanță majoră.
Pe de altă parte, au fost aduse critici şi în adresa tinerilor care manifestă pasivitate şi indiferență față de primenirile sociale. Mulţi dintre aceştia frecventează doar barurile și discotecile, uitînd că mai sînt şi case de cultură, şi biblioteci, și muzee. Tineretul nu beneficiază de suficientă informație, mai cu seamă cu privire la unele proiecte care îl vizează. Lasă de dorit și munca de voluntariat.
La lucrările forului a fost prezent și a luat cuvîntul vicepreședintele raionului, Ghenadie Verdeș, care le-a dorit participanților un activism înalt și succese în realizarea planurilor schițate. „Asemenea dezbateri sînt binevenite şi utile”, a declarat dînsul, menţionînd că acestea constituie un adevărat imbold pentru tînăra generaţie. Totodată, vicepreşedintele raionului şi-a exprimat regretul că numărul celor prezenţi la eveniment a fost mai mic decît s-a dorit. Este însă un prim pas. „Vom organiza mai multe asemenea întruniri, pentru că avem nevoie de tineri activi, tineri care să dorească să se implice în soluţionarea problemelor comunităţii”, a mai spus dînsul.
Problemele şi soluţiile identificate de tinerii nisporeneni
Număur redus de locuri de muncă pentru tineri
Soluţii: stimularea agenţilor economici astfel, ca aceştia să fie interesaţi de deschiderea a noi locuri de muncă pentru tineri; crearea ONG-urilor de profil; scutirea de impozite a angajatorilor pentru o perioadă de timp.
Lipsa de motivare a tinerelor talente
Soluţii: specialiştii în domeniu să organizeze diferite festivaluri, concursuri, pentru ca tinerele talente să aibă posibilitatea să se promoveze; lansarea unui site a tinerelor talente din raion; organizarea unor acţiuni de stîngere a fonudrilor în scopul achiziţionării unui echipament tehnic pentru a amenaja un studiou.
Starea  ecologică a oraşului deplorabilă
Soluţii: organizarea unor acţiuni de stîngere a fonudrilor în scopul achiziţionării tomberoanelor care, ulterior, vor fi amplasate pe străzile oraşului; depunerea unor proiecte ecologice la Fondul Naţional Ecologic; demersuri către organele de drept (poliţie) şi administraţia publică locală prin care să se solicite adoptarea unei decizii privind amendarea celor care vor arunca gunoiul în stradă; crearea unei gunoişti autorizate; desfăşurarea unor campanii de educare ecologică în rîndurile elevilor
Modalităţi de implicare a tinerilor din Nisporeni
– Organizarea formurilor pentru tineri, în care să se dezbată diferite probleme la nivel local.
– De a adresa scrisori către Consiliul raional, către primării, prin care se va solicita susţinerea la rezolvarea problemelor cu care se confruntă tinerii nisporeneni .
– Crearea unui site destinat tinerilor.
– Formarea unor grupuri de tineri pentru a le reprezenta anumite doleanţe în diverse domenii: sport, artă, timp liber etc.
– Crearea mai multor ONG-uri ce ar avea ca scop implicarea doar a tinerilor care şi-ar propune  schimbarea viitorului.
– Implicarea tinerilor în diferite proiecte economice locale.
– Tinerii se pot implica şi prin: participarea activă, voluntariat, aderarea la diferite organizaţii comunitare, manifestarea iniţiativei şi a ideilor.
– Participarea la dezbateri publice, expunerea propriilor opinii.
– Organizarea, în instituţiile de învăţămînt, a unor lecţii privind subiecte sociale.
– Prin comunicare, organizarea unor acţiuni caritabile.
– „Noi sîntem viitorul” – implicare, activitate, seriozitate, liberă activitate, idei noi.
De notat că asemenea dezbateri vor avea loc în toate raioanele Republicii Moldova. Fiind prezent la dezbaterile publice din Ungheni, desfăşurate pe 13 martie curent, coordonatorul Proiectului „Participarea tinerilor în Moldova”, Sandu Coica, a menţionat că scopul acestor acţiuni este multiplu. „Ne dorim să aflăm care sînt problemele şi provocările cu care se confruntă tinerii, dar şi să vedem cu ce soluţii vin ei, ce pot face ei concret pentru a contribui la soluţionarea lor. Mai pe scurt, învăţăm tinerii, vorba ceea, să prindă peştele, noi oferindu-le undiţa”, a explicat dînsul.
„Ideile şi soluţiile identificate vor ajunge pe masa autorităţilor publice locale şi vor fi luate în considerare la elaborarea strategiilor de tineret locale”, a subliniat şi moderatoarea dezbaterilor în regiunea Ungheni-Nisporeni-Călăraşi, Natalia Rîbcic. Acestea, după o sistemtizare a lor, vor ajunge şi pe masa guvernanţilor de la Chişinău.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *