Ungheniul studios

colegiul, grăniceri, Ungheni, elevi, Octavian TroşcencoViitorii grăniceri pregătiţi la Ungheni
Începînd cu anul 2007 şi pînă în prezent, Colegiul Naţional de Grăniceri din oraşul Ungheni a pregătit în total 1352 de inspectori pentru pichetele de grăniceri şi punctele de trecere ale frontierei de stat.
Potrivit lui Octavian Troşcenco, director interimar al Colegiului, planul de învăţămînt a fost elaborat în comun cu Misiunea Europeană de Asistenţă la Frontiera Moldovei şi Ucrainei (EUBAM), în conformitate cu standardele europene. “La momentul actual, planul şi programele de instruire în Colegiul de grăniceri se modifică în conformitate cu curricula de bază a pregătirii grănicerilor în statele europene, acordată de Agenţia Europeană FRONTEX”, a menţionat dînsul.
Pentru anul 2011, admiterea în Colegiul Naţional de Grăniceri din Ungheni se va efectua în baza concursului actelor de studii medii de cultură generală şi liceale.
O condiţie la admiterea în Colegiu este trecerea comisiei medicale şi susţinerea unui test de inteligenţă la disciplinele de profil real şi umanitar. De asemenea, candidaţii vor susţine şi unele probe la pregătirea fizică care, ulterior, vor confirma starea bună a sănătăţii şi aptitudinea de a îmbrăţişa profesia de grănicer.
Procesul instructiv-educativ se organizează prin învăţămîntul cu frecvenţă la zi. Sistemul educaţional îmbină şedinţele practice cu cele teoretice.
Pe parcursul studiilor, elevii desfăşoară stagii practice în subdiviziunile Serviciului Grăniceri, iar la finalizarea studiilor aceştia obţin şi permis de conducere.
O atenţie deosebită se acordă pregătirii fizice a elevilor. “Avem convingerea că viitorii grăniceri care păşesc pragul instituţiei noastre de învăţămînt vor reuşi să îndeplinească obiectivele propuse cu profesionalism, abnegaţie şi onestitate”, a accentuat Octavian Troşcenco. “Sperăm ca pe viitor, numărul celor care poartă cu cinste uniforma de grănicer se va mări, iar Serviciul de Grăniceri va ocupa mereu un loc de cinste in ierarhia instituţiilor statale”, a mai adăugat dînsul.
Prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.23 din 10 ianuarie 2007, în oraşul Ungheni a fost creat Colegiul Naţional de Grăniceri ca unitate militară în cadrul Serviciului Grăniceri din Republica Moldova. La data de 3 septembrie 2007, a avut loc deschiderea solemnă a Colegiului. În perioada 1 martie – 20 august a activate prima comisie de admitere, ca rezultat fiind înmatriculaţi primii 50 de elevi.
 
colegiul, medicină, elevi, medici, Ungheni, studiiDe aproape 20 de ani, la Ungheni sînt pregătiţi specialişti în medicină
Colegiul de medicină din Ungheni are aproape vîrsta independenţei Republicii Moldova. A fost evacuat din Bender, cu 19 ani în urmă, din cauza conflictului armat de pe Nistru, aici, în oraşul de pe malul Prutului.  În 2005, printr-o hotărîre de Guvern, obţine statut permanent la Ungheni.
De-a lungul anilor, a pregătit peste 2500 de specialişti – asistente medicale.  Elevii sînt din aproape o treime din raioanele Republicii Moldova. Vin aici, pentru că ştiu că vor beneficia de o isntruire de calitate. „Există o tradiţie: cei care au absolvit odinioară colegiul le transmit prietenilor, fraţilor, surorilor „ştafeta”. Vorbind doar de bine instituţia noastră, sigur că-i fac publicitate”, spune directorul Valeriu Jardan. În plus, specialitatea obţinută le permite absolvenţilor Colegiului de medicină să se angajeze atît în instituţiile medicale din republică, cît şi din străinătate.
Mulţi absolvenţi  îşi continuă studiile şi în instituţiile de învăţămînt superior, cea mai solicitată fiind, cum e şi firesc, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău. Numai anul trecut, cinci absolvenţi ai Colegiului de medicină din Ungheni au devenit studenţi ai universităţii respective la buget, dintre care unul la stomatologie, unde, se ştie, concursul este foarte mare.
Activitatea didactică se desfăşoară în cadrul a trei catedre, cu studierea disciplinelor clinice, preclinice, dar şi generale. Profesorii sînt specialişti foarte buni, dovadă fiind şi faptul că 83% din cei 30 de pedagogi titulari sînt deţinători de grade didactice.
Elevii beneficiază de condiţii foarte bune de studii, au la dispoziţie laboratoare, o bibliotecă dotată, sală de sporturi. Colegiul ar şi un cămin al său, unde există condiţii bune de trai.
Studiile se efectuează în limba română şi durează cinci ani (în baza studiilor gimnaziale), cu posibilitatea de a susţine bacalaureatul după anul III.  În baza diplomei de bacalaureat sau a atestatului de absolvire a şcolii medii durata studiilor este de trei ani.
„Este o profesie nobilă”, susţine Valeriu Jardan. E nevoie doar de dorinţă şi foarte multă dedicaţie.
 
colegiul, agroindustrial, Ungheni, elevi, studiiAu multe atu-uri, pentru care un elev ar face alegerea în favoarea Colegiului Agroindustrial
Începînd cu anul 2003, de la reorganizare şi pînă în prezent, Colegiul Agroindustrial din Ungheni a pregătit 331 de specialişti în domeniile: marketing, mecanizarea agriculturii, tehnologii agricole, agronomie, contabilitate şi merceologie.
În anul de studii 2011-2012, colegiul va pregăti specialişti în domeniul contabilitate, merceologie, mecanizarea agriculturii şi, mai nou, agronomie şi tehnologia prelucrării fructelor şi legumelor.
Potrivit lui Valeriu Primac, director adjunct pe problemele didactice, în acest an, de altfel ca şi în anii precedenţi, admiterea la colegiu se face pe baza concursului actelor de studii. Studiile se fac cu frecvenţă la zi, atît la buget, cît şi pe bază de contract, acestea variind între 3 şi 5 mii lei. Termenul de studii este de patru ani cu dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat la finele anului trei de studii.
“În prima săptămînă, de cînd comisia de admitere şi-a început activitatea, sînt înregistrate deja peste 48 de cereri la toate cinci specialităţi. Din punctul meu de vedere, este un număr destul de bună”, a remarcat Valeriu Primac. Cele mai solicitate specialităţi sînt contabilitatea şi merceologia. În ceea ce priveşte mecanizarea agriculturii şi agronomia, sînt mai puţin solicitate. “Deşi Republica Moldova este o ţară agrară, cele mai solicitate totuşi sînt specialităţile cu motivaţie financiară”, a remarcat directorul adjunct al Colegiului.
Pregătind viitori specialişti, o atenţie sporită se acordă specificului profesiei respective. „Se pune mare accent pe disciplinele fundamentale şi de specialitate, sînt moduli specifici la care se atrage atenţia în primul şi în primul rînd”, susţine Valeriu Primac. Ca instituţie medie de specialitate, colegiul prezintă o ofertă viitorului solicitant. Potrivit lui Valeriu Primac, atît baza tehnico-materială, cît şi cea didactică este bună. „Noi oferim specialităţi, într-un fel sau altul, de perspectivă”, a accentuat dînsul. „Chiar dacă există anumite prejudicii în ceea ce priveşte agricultorii sau mecanizatorii, vreau să spun că avem numeroase exemple cînd foşti absolvenţi au fost angajaţi în Europa în baza studiilor de la noi”, a mai adăugat Valeriu Primac.
Colegiul dispune de un cămin pentru studenţi cu peste 300 de locuri. Elevii sînt atraşi în diverse cercuri de interese, colectivul de profesori este unul numeros, cu capacităţi şi abilităţi, dar şi cu calităţi formate în relaţia profesor-elev. „Avem multe atu-uri pentru care un elev ar face alegerea în favoarea colegiului nostru”, a concluzionat directorul adjunct.
Rudrică realizată de Natalia Chiosa
 
 


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *