Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a raportat

Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a raportat
Natalia Rotaru

Pe 18 februarie, Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a organizat o şedinţă cu reprezentanţii serviciilor disconcentrate în teritoriu şi ai autorităţilor administraţiilor publice locale. În faţa celor prezenţi a venit cu un amplu raport şefa Oficiului, Natalia Rotaru.
Din Raportul privind controlul administrativ de legalitate a actelor autorităţilor administraţiilor publice locale din raionul Ungheni în anul 2010
În perioada de referinţă au fost supuse controlului de legalitate 6900 de acte administrative, cu 1960 mai multe decît în anul 2009. Din acestea: 153 decizii ale Consiliului raional, 1946 decizii ale consiliilor locale, 305 dispoziţii ale preşedintelui raionului, 3713 dispoziţii ale primarilor, 6 materiale privind organizarea licitaţiilor publice şi 31 de materiale cu referire la achiziţiile publice.
Ce s-a constatat?
1088 de acte au fost remise Oficiului cu întîrziere. Încălcarea termenelor de prezentare a fost admisă de secretarii consiliilor: Buşila, Cetireni, Condrăteşti, Măcăreşti, Măgurele, Petreşti, Pîrliţa, Valea Mare, Zagarancea, Ungheni.
113 acte au fost emise şi adoptate de autorităţile administraţiilor publice locale cu derogări ale prevederilor legale. De notat că în anul 2009, numărul acestora a fost doar de 48.
Cele mai frecvente derogări de la legislaţie se referă la: transmiterea în arendă a terenurilor proprietate publică şi vînzarea lor, vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate şi darea în arendă, acordarea terenurilor pentru construcţii familiilor nou-formate, schimbarea destinaţiei construcţiilor şi terenurilor, administrarea financiar-bugetară, administrarea patrimoniului public etc.
„Nu toate autorităţile își exercită atribuțiile corect, respectînd legislația”
Interviu cu Natalia Rotaru, şefa Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat
În anul 2010, numărul actelor emise cu abateri de la norma legală a crescut îngrijorător – cu 235% în comparaţie cu anul 2009. Ce s-a întîmplat?
Nu pot să enunţ o cauză concretă. Cred că ar putea fi vorba de anumite lacune în ceea ce priveşte instruirea celor ce emit actele respective. Sau poate că unii dintre ei s-au gîndit că sîntem o instituție care a fost creată nu demult şi au mizat pe faptul că nu avem competențe depline. E posibil că și-au zis că ar putea se profite de această perioadă de tranziție. Noi însă am reacționat ori de cîte ori am stabilit ilegalități în acte.
Nu admiteți că poate, în anul 2010, a lucrat mai bine Oficiul pe care-l conduceţi?
Poate că și acesta ar fi un motiv. Dar nu vreau să comentez. Nu vreau să fac vreo comparaţie cu activitatea celor ce au fost înaintea noastră. Au avut și ei contribuția lor.
Am desprins din raportul dumneavoastră încă o cifră alarmantă: 16% din actele emise de autorităţi au fost prezentate Oficiului cu întîrziere.
Aşa este. Faptul că multe acte sînt prezentate cu termenul expirat denotă că nu toate autorităţile, în persoana secretarilor consiliilor locale, își exercită atribuțiile corect, respectînd legislația. Astfel, Legea privind administrația publică locală prevede expres că deciziile consiliului local se prezintă la control obligatoriu în termen de cinci zile de la semnarea acestora. În realitate sînt prezentate și în termen de o lună, și chiar de două. Deci, secretarul nu-și îndeplinește conștiincios atribuțiile de serviciu. Sau ar putea fi şi cazuri în care primarul nu aduce la cunoștința secretarului actele emise de el, ca acestea să fie supuse controlului. Un alt motiv nu văd, căci cel puţin o dată în săptămînă, fie un reprezentant al primăriilor, fie un consilier vine la Ungheni. Actele respective ar putea fi transmise Oficiuliui şi prin intermediul lor, ca să nu fie admise întîrzirei.
Există şi tehnologii mai moderne pentru a transmite toate acetele în timp util.
Noi le acceptăm și prin fax, și prin poșta eletronică, doar ca ulteiror să fie transmis și originalul.
Practică cineva dintre primării aceste metode?
Din raionul Ungheni – nu. Dar repet, nu că nu ar avea posibilitatea să vină la Ungheni. Ei vin, doar că nu ajung și la noi. Totul constă în factorul uman.
Cum vedeți relațiile între Oficiu și autorităţile administraţiilor publice locale?
Cred că sînt bune. În caz contrar, numărul notificărilor la actele emise de autorităţi ar fi fost cu mult mai mare. Noi acceptăm, în cazul în care depistăm greșeli de ordin tehnic, să fie modificate deciziile respective, chiar dacă, într-o anumită măsură, nu acționăm corect. Încercăm, de multe ori, să le intrăm în situație.
Pe de altă parte, unii primari sînt nemulțumiţi. Ei susțin că angajații Oficiului ar trebui să meargă mai des în teritoriu, să organizeze seminare, să ofere consultații.
Aceşti primari nu au apelat niciodată după conslutaţii la Oficiu. Nu au venit cu vreun proiect de dispoziție, să ceară punctul nostru de  vedere. Iar dacă vin, o fac pe ultima sută de metri și e clar că nu poți să oferi consultanță de calitate.
Spunea cineva să Oficiul ar trebui să se ocupe mai mult de școlarizarea reprezentanților administraţiei publice locale.
Nu este corect. Noi sîntem un organ de control și, totodată, acordăm asistență atunci cînd e vorba de adoptarea unui act. Nu sîntem conslutanți juridici.
Și totuși, sporirea gradului de cunoaștere al reprezentanților administraţiei publice locale.
ar trebui să fie prerogativa Oficiului.
Noi, pe parcursul anului trecut, atunci cînd au fost organizate seminare de către Consiliul raional,  ne-am implicat cu unele subiecte, am elaborat modele de proiecte de decizii şi le-am transmis în primării. Am lucrat cu ei.
Lucia Bacalu


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *