Dreptul la replică: În atenţia preşedintelui raionului Ungheni, Ion Harea

1. În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din  28.12.2006, Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat este un organ de control, iar  Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 845 din 18.12.2009, acordă dreptul organului să solicite autorităţii administraţiei publice locale furnizarea copiilor de pe toate documentele şi alte informaţii necesare, să audieze factorii de decizie, persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice, solicitîndu-le explicaţii asupra circumstanţelor ce prezintă interes pentru obiectivitatea şi plenitudinea controlului administrativ.(Cu alte cuvinte, să facă „ancheta”.)
2. Oficiul Ungheni al Cancelariei de Stat nu poate să nu reacţioneze atunci cînd autorităţile publice locale încearcă să inducă în eroare o instituţie de stat prin acte şi actiuni ce au un caracter dubios. Drept exemplu: 3 procese-verbale ale unei şi aceleiaşi şedinţe a comisiei teritoriale specializate pentru ajutoare umanitate din 25.11.2010, însă cu membri prezenţi diferiţi, cu persoane diferite care au prezidat şedinţa, cu acte prezentate oficiului în zile diferite, astfel încit, în final, să fie pe hîrtie asigurat cvorumul, pentru a fi considerată şedinţa deliberativă şi o explicaţie că cineva a greşit de 2 ori. Sau poate de 3 ori?
Oare aceasta nu denotă lipsa de respect faţă de Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, faţă de reprezentantul Guvernului în teritoriu?
3. Activitatea Ludmilei Guzun a fost suspendată prin decizia Consiliului raional Ungheni nr. 7/22 din 04.11.2010, şi nu prin dispoziţia preşedintelui de raion, ca ulterior să fiţi în drept să dispuneţi rechemarea doamnei. Apropo, conform informaţiei prezentate oficiului (lista dispoziţiilor, cît şi dispoziţiile emise de preşedintele de raion în luna noiembrie), nu există nici un act emis de dumneavoastră cu referire la Ludmila Guzun. Oare nu a greşit iarăşi cineva?
4. Cu referire la faptul „unde am fost eu?”. Păi, întrebaţi, cel puţin, colegii dumneavoastră, cu care am mers, pe timp de caniculă, din casă în casă şi am evaluat starea lucrurilor în teritoriul supus inundaţiilor. Am fost eu acea persoană care a evidenţiat persoanele ce a au avut doar scop de a profita pe seama calamităţilor, solicitînd colegilor dumneavoastră să fie întreprinse careva acţiuni. Am văzut oamenii stînd în noroi, am fost alături de ei. Sînteţi incorect informat, domnule preşedinte.
5. Cu referire la faptul cui i-a fost alocat ajutorul material, e simplu. Faceţi publică lista beneficiarilor, cantitatea primită şi aşteptaţi reacţii. Reacţii sigur vor fi. Şi atunci se va răspunde la întrebarea: e reglare de conturi sau e lupta pentru adevăr şi dreptate? Vă recomand să lăsaţi politicul şi reglările de conturi la o parte, mai bine-zis pentru o altă situaţie, acolo unde nu va fi implicat Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat.
Şi în final, căci şirul replicilor poate continua: chiar dacă mijloacele financiare acumulate pe contul special al Consiliului Raional pentru ajutorarea sinistraţilor nu au fost alocate de stat, acest fapt nu vă acordă nici un drept să le gestionaţi după propriul plac, iar sacoşa cu 5 kg de orez adusă  în biroul meu nu va remedia conflictul.
Aceşti bani sînt bani publici şi cer o gestionare corectă şi transparentă.
Natalia Rotaru


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *