Vrei în concediu? Află ce indemnizație vei primi și cum se calculează aceasta

Imagine: diez.md

Concediul de odihnă este, probabil, cel mai cunoscut drept al salariaților, însă mulți nu cunosc subtilitățile calculării sale. Așadar, în acest articol vei găsi, în sfârșit, răspuns la întrebările pe care le ai despre calcularea concediului anual de odihnă, scrie ziuadeazi.md cu referire la delucru.md.

Conform legislației, concediul de odihnă este intervalul de timp în care salariatul este scutit de muncă în mod legal și în care primește remunerația bănească potrivită.

Ce prevede Codul Muncii?

Art. 5 și, respectiv, 112 din Codul Muncii al RM garantează dreptul la concediu anual de odihnă tuturor salariaților. Acest drept nu poate fi obiect a vreunei înstrăinări, renunțări sau limitări și orice înțelegere prin care salariatul este pus în situația de a renunța la acest drept este nulă.

Fii atent când semnezi contractul individual de muncă: acesta trebuie să conțină reglementarea dreptului tău la asigurarea concediului anual de odihnă și trebuie neapărat să prevadă durata concediului de odihnă anual, condițiile de acordare a acestuia, durata pauzelor zilnicea zilelor de repaus, etc.

Statul îți garantează un concediu anual cu o durată de minim 28 zile calendaristice, care nu includ zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Unor categorii de salariați care activează în medicină, învățământ, serviciu public li se poate stabili o altă durată a concediului anual, pe lângă cele 28 de zile calendaristice de concediu anual garantat. Un medic anesteziolog-reanimatolog, de exemplu, va beneficia de încă 11 zile calendaristice, pe lângă cele 28 de zile garantate de Codul Muncii. Pentru aceste categorii de salariați zilele de concediu anual sunt prevăzute de legi organice.

Modul de calculare a „concedialelor”

Pentru perioada concediului de odihnă anual salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care, potrivit legislației în vigoare, nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă.

Modul de calcul al indemnizației de concediu a fost stabilită de Guvern în Hotărârea privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, aprobată în 2004.

Pentru calcularea salariului mediu de care depinde plata „concedialelor”, sunt stabilite următoarele perioade de decontare:

 • Ultimele 12 luni calendaristice care precedă concediul (de la data de 1 pînă la data de 1) pentru: lucrătorii din unităţile agricole, lucrătorii al căror timp de lucru nu se supune evidenţei (lucrătorii la domiciliu), lucrătorii în domeniul recepționării de producţie agricolă, de materii prime secundare şi de alt gen, vânzătorii comerţului ambulant, agenţii întreprinderilor foto și alte activități similare, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, pentru angajaţii salarizaţi o singură dată la momentul finalizării lucrărilor pentru toată perioada de executare a lor, precum şi pentru personalul medical şi farmaceutic care pe parcursul anului au funcţionat în regimul zilei sau săptămânii de muncă incomplete cu o durată diferită.

Angajaţilor care au lucrat mai puţin de un an la un loc de muncă, salariul mediu li se calculează pentru lunile calendaristice efectiv lucrate. În lipsa datelor operative pentru ultima lună, la determinarea sumei plăţilor se va lua în calcul salariul mediu pe ultimele 12 luni fără ultima lună, care se înlocuieşte cu luna premergătoare perioadei de 12 luni menționate mai sus;

 • Durata sezonului (până la 6 luni) se folosește la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere;
 • Termenul contractului se folosește ca perioadă de decontare pentru salariaţii cu contract individual de muncă pe un termen de până la 2 luni;

În celelalte cazuri, la determinarea salariului mediu se iau în calcul 3 luni calendaristice de lucru care precedă concediul propriu-zis. Salariul mediu pentru indemnizaţia de concediu se calculează pentru o zi calendaristică, cu aplicarea perioadei de decontare de 3 luni.

Ce înseamnă aceasta? 

Asta înseamnă că la calcularea indemnizației de concediu se ia în considerație, de fapt, salariul pe care l-ai obținut în ultimele trei luni.

Salariul mediu pentru o zi calendaristică se calculează prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare şi numărul de zile calendaristice din aceeași perioadă.

La rândul său, salariul mediu pentru o zi lucrătoare se obține prin împărțirea salariului pe trei luni la numărul zilelor efectiv lucrate în această perioadă.

Uite un exemplu care te va ajuta să-ți calculezi „concedialele” singur:

Luna Salariu lunar Zile lucrătoare Zile calendaristice
Ianuarie 10.000 18 31
Februarie 10.000 20 28
Martie 11.000 22 31
Total 31.000 60 90

Calcul:

 1. 60/90=0.66
 2. 31.000/60=516.66
 3. 0.66×516.66=344.44
 4. 344.44×28 (zile calendaristice de concediu anual) = 9644.44 lei

 Explicație:

 1. Pentru început aflăm coeficientul, care va fi aplicat la stabilirea salariului pentru o zi calendaristică. Vom împărți numărul de zile lucrate la cele calendaristice = 0,66
 2. Aflăm salariul pe 1 zi muncă: împărțim salariul total la numărul de zile lucrate = 516.66 lei
 3. Calculăm salariul pentru o zi calendaristică (înmulțim coeficientul x cu salariul pentru o zi de muncă) = 344.44
 4. În final, aflăm indemnizaţia de concediu pentru 28 zile, înmulțind ultima cifră obținută cu cele 28 zile în care vrem să ne odihnim = 9644.44 lei

Important: Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.

Expresul.md


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *