La Ungheni a fost realizat un studiu privind accesul la serviciile medicale ale persoanelor cu dizabilități locomotorii

Imagine simbol, sursa: anas.md

La sfârșitul lunii iulie, mai mulți actori ai comunității, au luat cunoștință cu documentul de politici ,,Accesul limitat la servicii medicale al fetelor și femeilor cu dizabilități locomotorii din raionul Ungheni”, elaborat de către organizația nonguvernamentală „Expert-Grup”, în parteneriat cu AO „Alternative Sociale” Ungheni.

La masa rotundă au participat reprezentanți din domeniul sănătății, rep-rezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, asistenți sociali și personali, persoane cu dizabilități locomotorii și reprezentanți legali ale persoanelor cu dizabilități locomotorii. Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului a fost de a prezenta concluziile studiului, precum și a promova recomandări de politici în vederea sporirii accesibilității fetelor și femeilor cu dizabilități locomotorii la serviciile medicale și a spori nivelul de conștientizare în societate privind problematica respectivă.

În cadrul studiului au fost evaluate cât de accesibile sunt serviciile medicale din perspectiva a patru dimensiuni:

  • accesul nediscriminator – fiecare persoană are dreptul la servicii medicale de calitate,
  • accesul fizic – infrastructura clădirilor, a mijloacelor de transport;
  • accesul economic – fiecare persoană, indiferent de venitul pe care-l are, trebuie să aibă acces la servicii medicale
  •  accesul la informație – persoanele trebuie să aibă acces la informați

În ceea ce privește accesarea serviciilor medicale și alte facilități de care aceștia pot beneficia. „Cu toate acestea, deși avem un cadru legal destul de bun, adesea acesta nu se imple-mentează în practică și sunt numeroase carențe la acest capitol”, este concluzia Ecaterinei Rusu, reprezentantă a Expert – Grup.

Conform statisticii, la nivel de țară, 43% din femeile cu dizabilități nu beneficiază de serviciile medicale conform sistemului de asigurări medicale obligatorii. „Dar această problemă persistă în ficare localitate și prin intermediul acestui studiu, ne-am propus să evaluăm care este situația în raionul Ungheni”, a mai remarcat Ecaterina Rusu.

Iar pentru a identifica care sunt problemele acestui grup de persoane, a fost organizat un focus grup la care au participat femei și fete cu dizabilități locomotorii, medici ginecologi, specialiști în drepturile omului. Drept urmare, au fost identificate barierile în acce- sarea serviciilor medicale.

Astfel, au fost sumarizate principalele probleme cu care se confruntă persoanele cu dizabilități locomotorii, cum ar fi: lipsa rampelor de acces și a barelor de suport în blocuri de locuit, sau a rampelor de acces și a barelor de suport la unele instituții de stat, inclusiv medicale, sau existența ascensoarelor prea înguste, neadaptate scaunelor rulante. O altă problemă ar fi fi lipsa echipamentului medical adaptat la nevoile persoanelor cu dizabilități, dar și lipsa transportului specializat pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

În acest context, Estera Dragomir, o femeie care este țintuită într-un scaun rulant în urma unui accident rutier, a enumerat o serie de obstacole cu care se confruntă. „Eu personal, mă ciocnesc cu multe probleme”, spune ea, du-pă care le și enumeră: ”Fără ajutorul unei alte persoane nu pot ieși sau intra în casă. La fel, medicii nu prea se dep-lasează la domiciliu, respectiv când am nevoie trebuie să merg la clinică. O altă problemă este cu kinetoterapia, care este un serviciu foarte costisitor. Avem nevoie de un centru de reabilitare. Dacă suntem într-un scaun rulant asta nu înseamnă că noi nu vrem să schim-băm unele lucruri spre bine, pentru noi”.

La rândui, Adrian Lupușor, director executiv „Expert-Grup”, a dat asigu-rări că în studiul respectiv va fi inte- grată și ideea de a crea un centru de reabilitare la Ungheni.

În raionul Ungheni, la moment sunt circa 5000 de persoane cu dizabilități, dintre care 3500 în mediul rural și 1500 în mediul urban, iar cu dizabilități locomotorii sunt circa 400 de persoane, dintre 60 la sută sunt femei.

Tatiana Tesliuc

 


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *