Buna Guvernare. Ce înseamnă acest termen și cum îl înțelegem?

Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010 definește buna guvernare ca un mod de a guverna, prin care se asigură atingerea obiectivelor cu respectarea principiilor de transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate.
Diana Enachi, expert IDIS Viitorul
”Buna guvernare este un termen pe larg utilizat la nivel internațional și înglobează principiile pe care o instituție publică trebuie să le respecte în activitatea sa, în procesul de gestionare a resurselor publice financiare și patrimoniale pe care le deține, precum și relația cu cetățenii. La nivel internațional, există zeci de definiții ale conceptului de „bună guvernare”, inclusiv și în legislația noastră națională este prevăzut.
Aliona Manciu, șefă serviciu, Biblioteca Publică Raională ”Dimitrie Cantemir”, Ungheni:
”Buna guvernare este atunci când într-un stat funcționează principiile democratice, iar cetățenii sunt liberi în a se dezvolta și nu se plâng de situația socială”.
Valeriu Gorincioi, președintele Asociaţia Pedagogilor, Studenţilor şi Elevilor „Vademecum”,  Călărași:
”Buna guvernare este atunci când se ține cont de doleanțele cetățenilor, cînd cetățenii nu sunt doar figuranți pasivi, dar și participă la luarea deciziilor, precum și la implementarea lor”.
Violeta Petre, șefa Centrului de Atragere a Investițiilor, Consiliul raional Ungheni:
”Buna guvernare, după părerea mea, este o guvernare venită de jos în sus, unde deciziile luate de catre guvernanți reies din propunerile cetățenilor, reuniți în diverse grupuri de initiativă etc. Este o comunicare permanentă între structuri și domenii, ca să nu se repete unele decizii, iar altele să fie omise. Este o guvernare care răspunde necesităților cetățenilor și, nu în ultimul rând, o societate activă care se implică în procesul de luare a deciziilor”.
Rodica Guțu, fondatoare ONG ”Adăpost și Alinare”, Ungheni:
”Buna guvernare, după părerea mea, înseamnă nu personalizarea puterii, nu corupție, ci respectarea drepturilor omului, responsabilitate și transparență, conlucrare cu societatea civilă, participarea egală a tuturor membrilor societății în luarea deciziilor. Bună guvernare trebuie să includă managementul resurselor la toate nivelurile cu accent pe dezvoltare economică și socială, să asigure fiecărui individ un simț al apartenenței și al proprietății”.
Cristina Smolenschi, funcționar public, Călărași:
”Pentru mine, noțiunea de bună guvernare reprezintă procesul, prin care instituţiile statului desfăşoară activităţi publice, gestionează resurse publice eficient şi garantează principiul statului de drept. Totodată, buna guvernare e una participativă, orientată spre consens, responsabilă, transparentă, receptivă, eficace, echitabilă pentru toți cetățenii. Aceasta asigură că problema corupției este redusă la minimum și tot ce se realizează să fie pentru binele și dezvoltarea statului. La acest capitol, însă, Republica Moldova trebuie să depună efort pentru a construi astfel de model de guvernare…”
Vasile Gaviuc, primar de Zagarancea, Ungheni:
”Buna guvernare, după mine, reprezintă un complex de activități desfășurate de administrația publică locală, îndreptate spre asigurarea serviciilor publice de calitate pentru cetățeni, transparența decizională, echitate socială și o dezvoltare multilaterală în teritoriu. Totodată, buna guvernare înseamnă și o colaborare între APL și societate, această interacțiune are ca finalitate implicarea cetățenilor prin inițiative, prin participarea la luarea deciziilor, prin propuneri”.
Liliana Tincu, coordonator local, programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”:
”Pentru mine sintagma buna guvernare ar însemna arta de a conduce. Astfel, cei care sunt parte a bunei guvernări ar trebui să posede abilități deosebite. În general, buna guvernare reprezintă acțiunile autorităților publice, fie locale sau centrale, pentru realizarea nevoilor cetățenilor, cu respectarea legilor, implicarea și participarea cetățenilor în procesul decizional, asigurarea transparenței și a eficacității în managementul resurselor publice. În cazul bunei guvernări, instituţiile statutului trebuie să producă rezultate care întrunesc nevoile oamenilor. Cerinţele-cheie ale unei guvernări bune sunt responsabilitatea și participarea cetățenilor la actul de guvernare. În calitate de cetățeni, trebuie să înțelegem că avem un rol important pentru a asigura o bună guvernare și putem face acest lucru prin participarea şi implicarea noastră în procesul de luare a deciziilor. Astfel, putem contribui la elaborarea și implementarea unor politici publice bune, putem participa la consultări publice și veni cu soluții inovative la problemele comunitare, putem participa la vot pentru ca să ne facem vocea auzită, demonstrând că nouă ne pasă de comunitatea în care trăim și astfel contribuim la asigurarea unei bune guvernări.
Victor Ambroci, consilier orășenesc, Călărași:
”După mine, buna guvernare este pocesul prin care instituţiile publice desfăşoară activităţi publice, gestionează resurse publice şi garantează respectarea drepturilor omului într-o manieră liberă de orice abuz şi corupţie, acordând o atenţie deosebită principiului statului de drept. Cu toate acestea, există un consens semnificativ, potrivit căruia prin buna guvernare înţelegem guvernarea care se bazează pe respectarea legilor şi aplicarea regulamentelor; presupune asumarea deplină a răspunderii faţă de membrii societăţii; permite participarea echitabilă a tuturor factorilor interesaţi în elaborarea şi formularea politicilor şi deciziilor politice; permite participarea cetăţenilor la buna funcţionare a instituţiilor publice; este transparentă; asigură integritatea reprezentanţilor administraţiei publice; livrează servicii publice în mod eficient.
La rândul lor, toţi cetăţenii trebuie să fie conştienţi de importanţa participării şi implicării lor în procesul de guvernare. Societatea civilă poate influenţa formularea politicilor şi a proiectelor prin intermediul calităţii de membru în comitete, grupuri de lucru, consilii locale cu impact direct asupra cetăţenilor”.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *