Deșeurile electrice și electronice trebuie colectate și reciclate corect

Interviu cu Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni
În anul 2017, Primăria a lansat proiectul „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni”. Cum a apărut ideea acestui proiect și care sunt obiectivele?
Colectarea și depozitarea deșeurilor reprezintă o provocare pentru majoritatea localităților din Republica Moldova, de vreme ce nu avem încă un sistem integrat de management al deșeurilor.
Primăria Ungheni, prin intermendiul ÎM „AVE Ungheni”, a reușit să implementeze practici inovative de management al deșeurilor în municipiu și în localitățile limitrofe. Am înregistrat progrese la capitolul colectarea selectivă a deșeurilor de tip menajer, vegetal și de construcție. Cu toate acestea, mai există și alte tipuri de deșeuri, printre care deșeurile de echipamente electrice și electronice, care trebuie colectate corect, ca să nu dăuneze mediului și sănătății oamenilor. Cu siguranță, în casa fiecăruia există un aparat electric/electronic uzat: un frigider, o mașină de spalat, un televizor, becuri, baterii etc. Și atunci apare întrebarea: cum să ne debarasăm de ele? De cele mai mult ori, acestea sunt lăsate lângă platformele de colectare a gunoiului sau aruncate la nimereală.
În acest context, proiectul „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” va îmbunătăți procesul de colectare a acestor deșeuri și va reduce impactul negativ asupra mediului. Proiectul este implementat de Primăria Ungheni cu suportul financiar al Agenției Slovace pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.
Cum decurge implementarea proiectului?
Am început cu desfășurarea campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor electrice și electronice. Ne bucură faptul că cetățenii au manifestat interes pentru soluționarea acestei probleme. La activitățile organizate în cadrul campaniei de informare au participat reprezentanți ai instituțiilor școlare și preșcolare, întreprinderi municipale, reprezentanți ai grupurilor de inițiativă locală, ONG-uri și simpli cetățeni. S-au implicat elevii din școli și copiii de la grădinițe, pregătind desene și lucrări din deșeuri electrice și electronice. Or, informarea și educarea tinerei generații constiutie un pilon important în asigurarea comportamentului civic responsabil.
A fost amenajat unui punct de stocare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, s-a achiziționa echipamentul tehnic necesar.

Care sunt modalitățile de colectare a acestor deșeuri?
Ce trebuie să cunoască unghenenii?
Punctul de depozitare și preluare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu o suprafață de 120 m p., a fost deja pregătit în conformitate cu toate condițiile de siguranță și a fost echipat cu containere pentru stocarea deșeurilor de dimensiuni mici (becuri, acumulatoare, telefoane, fierbătoare electrice etc.) și cu containere pentru depozitarea deșeurilor de mari dimensiuni (monitoare, televizoare, frigidere, mașini de spălat etc.).
Tot în cadrul acestui proiect a fost achiziționată o mașină, care va transporta aceste deșeuri de la populație la punctul de depozitare. Apoi deșeurile vor fi livrate către reciclatorii specializați. Procesul de colectare și transportare a deșeurilor electrice și electronice va fi asigurat de întreprinderea municipală „AVE-Ungheni”, conform unui program special. Cetățenii care intenționează să se debaraseze de aparatele electrice uzate vor anunța dispeceratul punctului de colectare la numărul de telefon 060 08 78 48 și va fi stabilit un orar de colectare a deșeurilor. Pentru becuri, baterii și telefoanele mobile uzate vor fi instalate urne speciale în licee, colegii, instituții publice și centre comerciale.
Care vor fi beneficiile pentru mediul ambiant și sănătatea orășenilor?
În Republica Moldova nu avem date statistice privind cantitatea deșeurilor electrice și electronice, deoarece nu există un managment de colectare a acestora. Conform însă statisticilor europene, în 2010, cantitatea de deșeuri electrice și electronice a fost de 6,5 kg/per cap de locuitor. Se presupune că ar putea ajunge și la 44,2 mii tone în anul 2027.
Foarte puțini cunosc, dar aceste deșeuri au în compoziție substanțe deosebit de periculoase, precum mercur, plumb, crom, brom etc. Aruncate la întâmplare, ele ajung în apă, sol, aer având consecințe grave asupra sănătății oamenilor.
Se prevăd și alte proiecte de protecție a mediului?
Recent, Primăria a implementat proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice”, finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova. E un proiect ce a avut scopul de a informa și sensibiliza publicul larg despre problematica schimbărilor climatice la nivel local, regional și global și atenuarea efectelor negative ale acestora. Au fost organizate întâlniri cu cetățenii, ore educative, o conferință regională.
Un proiect de perspectivă ar fi construcția unei stații noi de epurare în Ungheni. Stația actuală este într-o stare deplorabilă. O posibilă deversare a apelor uzate în râul Prut ar pune în mare pericol sănătatea oamenilor. Dar e nevoe de 7,5 mln Euro. Suntem în căutarea resurselor financiare.
 
 
 


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *