Pretinsele cazuri de discriminare pot fi soluţionate la nivel local

imagine-simbol
Sursa: www.expertforum.ro

imagine-simbol
Sursa: www.expertforum.ro
O persoană care invocă faptul că a fost discriminată poate soluționa cazul prin două metode: fie se adresează la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, fie merge în judecată. Experţii în domeniul drepturilor omului afirmă că aceste litigii ar putea fi aplanate la nivel local, fără să se ajungă la Consiliu sau în instanţa de judecată. Iar pentru asta este important să ştim care acţiuni pot fi considerate discriminatorii şi să nu confundăm discriminarea cu alt gen de neînţelegeri.
Conflictul iscat acum doi ani la Drăsliceni, Criuleni, nu a fost aplanat amiabil. Uniunea Bisericilor Creştinilor Credinţei Evanghelice (UBCCE) se judecă cu primăria acestei localităţi, pe care o acuză că ar fi admis discriminarea, deoarece nu le-ar fi permis să desfăşoare în anul 2014 un program religios în satul Ratuş, sat din componenţa acestei comune. UBCCE s-a adresat la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, invocând discriminare pe criteriul religiei. După examinarea situaţiei, Consiliul a decis că faptele expuse în plângere nu reprezintă discriminare bazată pe convingeri religioase. Totuşi, UBCCE a atacat primăria în judecată. Petru Buzu, primarul comunei Drăsliceni, afirmă că petiţionarii au cerut ca întrunirea religioasă să se desfăşoare pe stadionul din localitate sau în faţa Casei de Cultură, însă consiliul local nu le-a permis, deoarece ambele locaţii erau ocupate în acea perioadă. “Noi nu le-am refuzat organizarea întâlnirii, însă le-am răspuns că în ziua când doreau s-o desfăşoare, în Casa de Cultură aveau loc repetiţii, iar pe terenul de fotbal, antrenamente. Le-am sugerat să găsească alte locaţii din comună. Ei au refuzat şi ne-au atacat în instanţă. Nu ştiu de ce invocă discriminarea în acest caz, deoarece noi nu am favorizat pe nimeni prin decizia pe care am luat-o, iar discriminare este atunci când favorizezi o persoană sau un grup faţă de alţii”, explică alesul local.
Avem nevoie de funcţionari instruiţi în domeniul nediscriminării
În opinia experților, este foarte important ca cetăţenii şi autorităţile să cunoască cum se manifestă un caz de discriminare. În cadrul mai multor instruiri organizate de Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și Asociaţia pentru Politică Externă (APE), peste 500 de reprezentanţi ai APL, ai organizaţiilor neguvernamentale locale şi regionale, dar şi jurnalişti au fost instruiţi cum să facă faţă unui eventual caz de discriminare, inclusiv cum să reacţioneze atunci când sunt acuzaţi că admit comportamente discriminatorii. Participanţii la instruiri au abordat frecvent subiecte legate de discriminarea în baza criteriului de dizabilitate, gen, minoritate etnică, apartenenţa politică. „Funcţionarii locali au contact direct cu toate păturile sociale, în special cu cele vulnerabile. Aceste instituţii trebuie să fie exemplu de toleranţă şi înţelegere, ceea ce înseamnă servicii accesibile tuturor cetăţenilor indiferent de starea sănătăţii, gen, apartenenţă etnică sau religioasă, opinie sau orice alt criteriu protejat de lege. Aplicarea legii este una din atribuţiile directe ale funcţionarilor publici, iar cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legislativ contribuie la identificarea, soluţionarea şi, ulterior, la evitarea anumitor acţiuni cu caracter discriminatoriu”, menţionează Victoria Bucătaru, directoare de programe la APE. Ea este convinsă că având funcţionari instruiţi, ce promovează şi asigură respectarea unor norme de comportament şi practici sociale care sporesc gradul de toleranţă, înţelegere şi respect fată de drepturile vitale ale omului, nivelul de trai al cetăţenilor din regiunile rurale poate fi îmbunătăţit.
Instruirile au fost organizate în câteva raioane: Râşcani, Glodeni, Ştefan Vodă, Floreşti, Basarabeasca, Călăraşi, Teleneşti, Sângerei, Rezina, Ialoveni, Şoldăneşti, dar şi în municipiile Bălţi, Chişinău. Participanţii au aflat mai multe informaţii despre prevederile Legii cu privire la asigurarea egalităţii, dar şi despre jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazurile de discriminare. Participanţii au apreciat utilitatea instruirilor, iar primarul din Drăsliceni crede că ar fi bine ca de instruiri în domeniul discriminării să beneficieze nu doar autoritățile, dar și grupurile minoritare. Astfel, vor cunoaşte legislaţia mai bine şi vor şti să facă deosebirea dintre o acţiune discriminatorie şi un litigiu de altă natură.
Lilia Zaharia
Această publicaţie/articol este realizat în cadrul proiectului „Instruirea asistenţilor sociali, reprezentanţilor societăţii civile din localităţi și ai mass-mediei regionale în domeniul prevenirii, raportării și combaterii cazurilor de discriminare la nivel regional și local”, realizat de Asociaţia pentru Politica Externă cu suportul proiectului „Susţinerea Instituţiilor Naţionale pentru Protecţia și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO) conform recomandărilor Comitetelor Convenţiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Opiniile exprimate aparţin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *