Cum să utilizăm gazele naturale corect?

gazÎn legătură cu creșterea cazurilor de deteriorare a gazoductelor subterane, în rezultatul lucrărilor neautorizate de terasament, SRL ”Ungheni-Gaz” atenționează că pe teritoriul orașului și raionului Ungheni sînt pozate rețele subterane de gaze naturale, asupra cărora este stabilită zona de protecție a cîte 2 metri în fiecare parte de la axa gazoductului.
Vă atenționăm că, în conformitate cu prevederile legislației și normelor în vigoare, este interzisă efectuarea oricăror lucrări de terasament în zona de protecție a conductelor de gaz, fără autorizația întreprinderii furnizoare de gaze naturale.
În caz de necesitate a desfășurării lucrărilor de terasament în zona de protecție a gazoductelor subterane este necesar:
Orice lucrări de terasament să fie efectuate numai după coordonarea preventivă cu primăriile din teritoriu și întreprinderea furnizoare de gaze naturale din teritoriu.
Să invitați, printr-un preaviz de cinci zile, reprezentantul titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale din teritoriu.
Să efectuați lucrările de terasament în zona de protecție a conductelor de gaze numai în prezența reprezentantului titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale din teritoriu.
Vă avertizăm că, încălcînd și ignorînd prevederile actelor normative, a condițiilor de executare a lucrărilor de terasament în limita zonelor de protecție, se prevede stabilirea răspunderii administrative și penale.
O problemă serioasă continuă să rămînă consumul fraudulos (fără evidență) a gazelor naturale, pe calea intervenției în aparatele de măsurat (contoare) sau a conectării instalațiilor de gaze naturale, ocolind nodul de evidență de către consumatori. Mai devreme sau mai tîrziu, aceste încercări duc la sistarea furnizării de gaze naturale, la recalcularea de gaze consumate și procese judiciare. Un asemenea caz a fost depistat recent, în luna mai, în orașul Ungheni).
Asigurarea exploatării fără pericol a obiectelor de aprovizionare cu gaze necesită atenție permanentă și respectarea strictă a ”Regulilor de securitate în ramura gazificării”, precum și a  ”Regulilor de utilizare de gaze în sectorul comunal”.
Motivul unei tragedii, conform statisticilor, deseori este chiar ceea ce ne aduce în viață confort – echipamentul de utilizare a gazelor naturale, instalat în locuință. Ușurința cu care aprindem un chibrit poate ascunde un pericol serios pentru noi, consumatorii de gaze, care nicidecum nu poate fi neglijat! Mai mult ca atît, în ultimii ani au loc cazuri de efecte negative, grave, ca urmare a utilizării utilajului gaze în condiții casnice. Conform statisticii, în sectorul locativ au loc mai des cazuri de avarii decît în sectorul de producere, iar motivul principal al acestora este așa-zisul ”factor uman”.
Populația nu conștintizează pe deplin importanța necesității exploatării aparatelor de utilizare gaze în conformitate cu regulile și recomandările aprobate la nivel de stat.
Cerințele de bază față de consumatorii de gaze naturale în condiții comunale
Toate accidentele legate de utilizarea gazelor naturale în sectorul comunal, care au fost înregistrate în zona de distribuție de gaze a întreprinderilor afiliate SA ”Moldovagaz” în semestrul IV al anului 2014: decese – 5 persoane; intoxicații – 22 persoane; efectuarea lucrărilor de terasament neautorizate – 25 cazuri; deteriorarea gazoductelor supraterane cu automobile – 15 cazuri – au fost provocate de atitudinea iresponsabilă a populației față de regulile de utilizare gaze. Un exemplu în acest sens e și cazul de deteriorare a gazoductului subteran de presiune înaltă, în rezultatul lucrărilor neautorizate de terasament lîngă satul Măcărești. În consecință, timp de 22 ore, 9 consumatori casnici și 6 consumatori noncasnici din satele Frăsinești și Măcărești n-au avut gaze naturale.
Consumatorii de gaze trebuie să respecte cu strictețe următoarele cerințe:
Chestiunile ce țin de gazificarea caselor din sectorul privat sau apartamente se soluționează doar de întreprinderile furnizoare gaze teritoriale;
– Instalațiile de utilizare gaze trebuie să aibă certificatul de conformitate, eliberat de organul abilitat;
– Este strict interzisă modificarea construcției aparatului de utilizare gaze;
– Este interzisă punerea în funcție samavolnică a aparatelor de utilizare gaze.
În cazul în care a fost depistată o careva defecțiune, este necesar să fie închise robinetele din fața aparatelor de utilizare gaze, apoi să se apeleze la întreprinderea de exploatare la tel. 904.
Este importantă verificarea periodică a existenței în coșurile de fum și canalelor de ventilare a tirajului, pînă la conectarea aparatelor de utilizare gaze, precum și peste 5 minute după punerea lor în funcțiune.
În cazul în care, în timpul exploatării, lipsește tirajul normal, imediat se suspendează funcționarea apartelor de utilizare gaze, robinetele din fața lor se închid și se întreprind măsuri de înlăturare a neajunsurilor.
În perioada de iarnă, cel puțin o dată pe lună, e necesară verificarea capătului țevii de evacuare a fumului, în scopul evitării înghețării și înfundării acesteia.
Umplerea buteliilor cu gaze se efectuează doar la întreprinderile care dețin licență pentru acest gen de activitate. La recepționarea buteliilor este obligatoriu instructajul consumatorului și primirea talonului de însoțire a buteliei.
Consumatorii casnici, spre regret, comit multe încălcări:
– Samavolnic instalează și exploatează aparatele și instalațiile de utilizare gaze;
– Exploatează aparatele de utilizare gaze chiar și în cazul în care lipsește tirajul în coșurile de fum și canalul de ventilare;
– Montează și repară instalațiile de utilizare gaze prin intermediul unor persoane neinstruite și neatestate;
– Deseori, aragazurile în funcțiune sunt lăsate fără supraveghere.
Unele întreprinderi care nu dețin licențe pentru ”desfășurarea activității în sistemul gaze”, efectuează îmbutelierea recipientelor de uz casnic cu gaze lichefiate, la fel și le exploatează cu încălcări grave.
Deseori, aragazurile se utilizează pentru încălzirea încăperilor, ceea ce este categoric interzis.
Nu se respectă modul și condițiile de efectuare a lucrărilor de terasament, după cum se cere în autorizația eliberată de întreprinderea de gaze teritoriale.
”Paza bună, trece primejdia rea”
Abonații sînt obligați să rețină:
– Amestecul gazelor cu aerul este o concentrație cu pericol de explozie!
La apariția mirosului de gaze în încăpere, se închid robinetele din fața utilajului de utilizare gaze sau ventilul de la recipientul de gaze și se aerisesc încăperile. Este interzisă aprinderea sau stingerea luminii, utilizarea aparatelor electrocasnice!
Imediat sunați la numărul de telefon 904!
Pentru a ocoli năpasta, e necesar să fie respectată cu strictețe tehnica securității și să fie îndeplinite toate cerințele ce țin de utilizarea gazelor naturale.
Atenționăm toți consumatorii asupra necesității demonstrării unui nivel înalt de responsabilitate față de respectarea normelor securității. Doar aceasta va menține în siguranță viața și bunurile dumneavoastră, va crea confort, liniște în casele în care locuiți și va evita pagube materiale și morale din ambele părți!
Administrația SA ”Ungheni-Gaz”


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *