Numărul persoanelor care primesc ajutor social aprope că s-a dublat – Reporter special

Imagine simbol: trm.md

Imagine simbol: trm.md
Imagine simbol: trm.md

După modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, numărul beneficiarilor de ajutor social a ajuns, în ianuarie 2015, la 37791 de familii. În octombrie 2014, numărul beneficiarilor era de 19888 de familii.
Regulamentul modificat prevede că, la evaluarea bunăstării familiei, cetăţenii nu mai sunt nevoiţi să declare televizorul color, frigiderul, aspiratorul şi maşina de spălat. În conformitate cu acesta, dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora se încadrează în una din următoarele categorii: au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei; sunt persoane cu dizabilităţi sau îngrijesc de un membru al familiei cu gradul I de dizabilitate. De asemenea, de acest drept pot beneficia şomerii, dar şi femeile care se află în perioada dintre săptămâna a 30-a de sarcină şi săptămâna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul s-a născut mort sau moare în perioada concediului postnatal. Pot primi astfel de prestaţii sociale şi persoanele care se află în concediu de îngrijire a copilului, dar şi cele care au venituri salariale din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor.
Pentru acordarea ajutorului, solicitantul trebuie să depună cerere, la care să anexeze certificatul privind componenţa familiei, dar şi actele de identitate ale tuturor membrilor familiei. Dosarul este prezentat direcţiei sau secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitate. După caz, asistentul social poate cere şi alte acte pentru a confirma necesitatea ajutoarelor. În baza cererii pentru acordarea ajutorului social, se stabileşte şi ajutorul pentru perioada rece a anului.
Familia este eligibilă dacă punctajul acumulat este mai mic sau egal cu 80
După ce dosarul integral este recepţionat, reprezentantul direcţiei asistenţă socială completează fişa electronică de calcul al ajutorului social, în baza unor indicatori ai bunăstării familiei. Dacă, prin sumarea punctajului, se obţine o sumă totală mai mică sau egală cu 80, familia are dreptul la aceste ajutoare. La evaluarea bunăstării, se ia în consideraţie faptul dacă familia deţine anumite bunuri mobile şi imobile, utilizează anumite servicii. Ajutoarele se oferă începând cu luna în care cererea de acordare a fost înregistrată la instituţia de asistenţă socială şi protecţie a familiei, însă dreptul la ajutor social poate fi revizuit după un an sau mai devreme, în cazul în care intervin modificări în informaţia prezentată de solicitant.
În prezent, venitul minim lunar pe care statul îl asigură pentru fiecare membru al familiei beneficiare este de 720 de lei – în cazul ajutorului social, şi de 1152 de lei – pentru stabilirea ajutorului pentru perioada rece a anului (anterior, aceste sume erau de 680 lei şi, respectiv, 720 lei).
Numărul de familii beneficiare de ajutoare s-a majorat
Potrivit Irinei Caisân, şefa serviciului de presă în cadrul Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, în ianuarie 2015, comparativ cu luna octombrie 2014, numărul beneficiarilor de ajutor social a crescut cu aproximativ 18 mii de familii, iar numărul beneficiarilor de ajutor social în perioada rece a anului s-a majorat cu aproximativ 17 mii de familii, comparativ cu luna aprilie 2014. În conformitate cu modificările aprobate, familiile care au primit acest suport material până în luna octombrie 2014, beneficiază în continuare de ambele ajutoare, plata fiind recalculată automat, fără a se depune o altă cerere.
Acte ce pot fi solicitate adiţional pentru a dovedi necesitatea ajutorului social:
– copia actului ce confirmă gradul şi termenul dizabilităţii/severităţii;
– certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;
– certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lângă casă;
– copia deciziei de plasament în instituţie;
– certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract), cu indicarea mărimii bursei,  după caz;
– copia contractului de arendă, locaţiune;
– copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
– copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;
– copia certificatului de naştere al copilului;
– copia concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale/Consiliului Medical Consultativ.reporter1
Lilia Zaharia,
Asociaţia Presei Independente


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *