COMUNICAT DE PRESĂ. Iniţiative ale societăţii civile din Ungheni pentru soluţionarea problemelor locale şi regionale

Susţinerea şi încurajarea  participării civice în soluţionarea problemelor locale şi regionale este scopul Târgului de proiecte comunitare şi iniţiative civice locale, care se va desfăşura pe 20 decembrie 2012 în cadrul Proiectului
„Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană”, implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă,
cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.
Târgul de proiecte comunitare şi iniţiative civice locale  face parte din campania de conştientizare şi responzabilizare  a  cetăţenilor pentru  participare activă în  viaţa comunităţilor şi oferă reprezentanţilor societăţii civile oportunităţi  de promovare a  iniţiativelor locale,  de prezentare  şi  lansare a ideilor  de proiecte comunitare pentru implementarea politicilor publice locale şi regionale  elaborate participativ în 7  localităţi beneficiare ale proiectului „Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană” din raionul Ungheni aflate în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană/ oraşul Ungheni, comunele Măcăreşti,Valea Mare, Zagarancea, Petreşti, Sculeni şi satul Costuleni.
Târgul de proiecte comunitare şi iniţiative civice locale va  constitui o platformă comună de promovare, cooperare şi comunicare şi un cadru adecvat  pentru informarea şi schimbul de experienţă în materie de participare civică  între diverşi actori comunitari, în acelaşi timp urmărind să  facă  o punte de legătură între organizatiile  non-profit care au nevoie de resurse pentru proiectele şi iniţiativele lor şi firmele/ companiile  private care doresc să sprijine dezvoltarea comunităţilor locale. Cele mai bune  proiecte şi iniţiative locale vor fi premiate şi propuse spre susţinere financiară autorităţilor publice locale în parteneriat cu firmele private.La Târg va fi vernisată o expoziţie cu vînzare a produselor la tema sărbătorilor de iarnă (jucării pentru pomul de Crăciun, cărţi poştale, suvenire etc.).
Târgul de proiecte comunitare şi iniţiative civice locale  îşi propune să contribuie la informarea, sensibilizarea şi  mobilizarea  actorilor comunitari pentru a-i face să  participe activ  în soluţionarea problemelor locale cu iniţiative şi idei de proiecte comunitare care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.
La Târgul de proiecte comunitare şi iniţiative civice locale  vor participa reprezentanţi ai ONG-urilor, Grupurilor de Iniţiativă Civică,  instituţiilor publice, firmelor private, administraţiei publice locale, mass media şi alţi actori comunitari  din  localităţile beneficiare ale raionului Ungheni aflate în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană, precum şi din alte 15 localităţi ale raionului Ungheni interesate de procesul de participare civică la nivel de comunitate, care vor avea posibilitatea să promoveze  şi să cunoască  diverse idei de proiecte şi iniţiative de participare  civică în soluţionarea problemelor locale. Atât participanţiila Târg, cât şi publicul larg, prin intermediul  mass media, vor avea prilejul să cunoască posibilităţi concrete de participare şi implicare în soluţionarea problemelor comunităţilor din care fac parte.
Târgul de proiecte comunitare şi iniţiative civice locale  este organizat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, care activează mai bine de 10 ani în promovarea cetăţeniei active, accesului la informaţie şi transparenţei procesului decizional la nivel local, regional şi transfrontalier, în parteneriat cu Primăria oraşului Ungheni, Consiliul Raional Ungheni, Fundaţia Comunitară Ungheni, autorităţiloe publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri din celelalte 6 localităţi beneficiare ale proiectului.
Acest eveniment este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.  
Pentru mai multe informaţii, vă rog să contactaţi: Svetlana CIOBANU
Director executiv CRDD, manager proiect
Tel. +373 0 236 23668


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *