Ministerul Economiei a prezentat raportul trimestrial privind activitatea Zonelor Economice Libere din Republica Moldova

ZEL Ungheni-Business Zona Economica Libera UngheniPotrivit Ministerului Economiei, volumul total al investiţiilor în Zonele Economice Libere (ZEL) pe întreaga perioadă de activitate ale acestora, conform situaţiei din 1 aprilie 2012, a constituit 145,9 mil. dolari SUA, dintre care în primul trimestru al anului 2012 au fost investite 1,5 mil. dolari SUA. Cea mai mare cotă a investiţiilor continuă să revină ZAL “Expo-Business-Chişinău” constituind 34,7 la sută, alte 25% au fost atrase în ZEL “Ungheni-Business” .
A sporit considerabil şi volumul total al vînzărilor nete ale producţiei industriale produse de către rezidenţii zonelor libere. În ianuarie – martie 2012 s-a majorat cu 10,6 la sută (în preţuri curente) faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent şi a constituit 486,1 mil. lei sau 7,4 % din volumul producţiei industriale fabricat în aceiaşi perioadă de către întreprinderile industriale ale Republicii Moldova.
În perioada de referinţă la mai multe tipuri de mărfuri a crescut volumul producţiei fabricate – divin (de 2,2 ori), covoare (de 1,6 ori), articole din mobilă (cu 24%), iar combustibil alternativ (mai mult de 7 ori).
Pe parcursul a trei luni curente rezidenţii zonelor libere au produs 123,6 mii dal de vin din struguri, 78 mil. unităţi articolelor din plută pentru îmbutelierea băuturilor alcoolice, 73,3 mii litri de vopsea, precum şi 1145 mii m2 de covoare, 1,2 mii tone uleiul pentru încălzire, 734,2 mii flacoane de medicamente, 193,3 mii buc. huse din material sintetic pentru scaune automobil, cablaj electric pentru autoturisme în sumă de 64,3 mil. lei.
Cea mai mare parte a producţiei industriale fabricată în zonele libere în valoare de 404 mil. lei sau 83,1% a fost exportată. Pe piaţa internă a Republicii Moldova au fost realizate mărfuri în valoare de 40,0 mil. lei sau 8,2%, iar 42,0 mil. lei sau 8,6% au fost realizate pe teritoriul zonelor libere. În total volumul exportului mărfurilor şi serviciilor din zonele economice libere în perioada de referinţă s-a majorat cu 7,6% şi a constituit  509,6 mil. lei sau 8,5% din volumul exportului Republicii Moldova pe parcursul trimestrului întâi 2012.
În ansamblu, activitatea zonelor libere rămâne a fi orientată spre producţia industrială destinată exportului. În total, volumul vânzărilor la toate genurile de activitate, efectuate în zonele economice libere a constituit 614,7 mil. lei, mai mult decît în perioada similară a anului trecut.
Totodată, Administratorii principali ai zonelor economice libere susţin, că rezidenţii ar fi capabili să producă şi să exporte o cantitate de producţie mai mare, la fel rezidenţii ar fi în stare să nu închidă proiectele investiţionale proprii, dacă nu ar exista o serie de probleme legate de regimul vamal, inclusiv care au apărut în rezultatul adoptării Hotărîrii Guvernului nr.951 din 16.12. 2011, prin care a fost restricţionată peste măsură procedura de declarare vamală la livrarea mărfurilor de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova în zona liberă şi invers. Toate aceste momente au influenţat realizarea, de către unii rezidenţi, a proiectelor investiţionale planificate în zonele libere.
În Republicii Moldova există şi activează şapte Zone Economice Libere (ZEL), pe teritoriul cărora, la moment, sunt înregistraţi 164 de rezidenţi, inclusiv 60 de rezidenţi revin ZAL “Expo-Business-Chişinău”. Numărul de angajaţi ai rezidenţilor ZEL constituie total 6055 de persoane. Din numărul total – 2374 de persoane activează în ZEL ”Bălţi”, 2081 de persoane în ZEL “Ungheni-Business”, în rest, revin celor cinci ZEL.
Sursa: interlic.md


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *