Sfaturi şi recomandări pentru consumatorii de servicii de alimentaţie publică

retaurant
Sursa: piatza.net

Odată cu începutul sezonului estival, restaurantele şi sălile de evenimente devin extrem de solicitate de cei dornici să organizeze evenimente festive, cum ar fi baluri de absolvire, nunţi, botezuri, etc.
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul supravegherii pieţii şi anume, cu scopul evitării neconformităţilor la etapa de prestare a serviciilor de alimentaţie publică, a iniţiat un şir  de controale de stat la prestatorii de servicii (organizarea evenimentelor festive, baluri de absolvire, nunţi, botezuri, etc.), unde inspectorii APC au constatat neconformităţi, precum includerea în contractele de prestări servicii a clauzelor abuzive,  faptele înşelării consumatorilor la gramajul produselor finite, utilizarea produselor alimentare (materia primă) ofensive, cum ar fi lipsa marcării respective, termenul de valabilitate expirat, etc.
Astfel, urmare celor expuse mai sus, APC intervine cu recomandări în adresa Dvs.
–  Fiţi foarte precauţi la întocmirea contractelor de prestări servicii. Consumatorii de acest gen de servicii au grijă să rezerve din timp sălile unde urmează să aibă loc evenimentele respective, achitând sume de bani considerabile, care sunt percepute ca şi arvună sau avans. Aceste noţiuni însă creează de cele mai dese ori confuzii în rândul consumatorilor, aşa cum au diferite interpretări   juridice.
În cazul în care aveţi suspiciuni sau nu cunoaşteţi suficient prevederile legale, cereţi sfatul unei persoane competente întru evitarea clauzelor abuzive şi/sau a practicilor înşelătoare incluse în contract. De obicei, prestatorii de servicii şi consumatorii semnează un contract de prestări servicii, care vine sa asigure executarea angajamentelor. Din păcate, consumatorii de rând nu au capacitatea sau pregătire specială să poată negocia un contract în mod corect şi transparent, să poată identifica o clauză contractuală justă de una abuzivă. De acest fapt însă se folosesc prestatorii de servicii,  incluzând în contracte clauze ce creează, în detrimentul consumatorului, contrar cerinţelor de bună-credinţă, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract.
Cu scopul evitării cazurilor de înşelare a consumatorilor la încheierea contractelor, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) vine cu specificări în acest sens, ghidându-se de Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova (Codul Civil al Republicii Moldova, art.631, 632, 633)
Ce este o arvună?
Arvuna este o sumă de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.
–  Înţelegerea cu privire la arvună trebuie făcută în scris.
–  Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie.
Arvuna poate să constea atît din sume de bani, cît şi din alte bunuri. Mărimea arvunei nu este limitată după valoare, însă este evident, că aceasta constituie doar o parte din prestaţia pe care trebuie s-o execute partea care dă arvuna.
Ce rol are arvuna?
Prin finalităţile sale, arvuna îndeplineşte două funcţii principale:
–  confirmă încheierea contractului
–  garantează executarea contractului
Ca dovadă de confirmare a încheierii contractului, arvuna este de natură să probeze încheierea contractului, atunci cînd nu există înscrisuri sau alte dovezi în acest sens. Aceasta înseamnă că dacă părţile contractante nu contestă faptul transmiterii arvunei sau dacă chiar şi-l contestă, însă acest fapt este probat prin dovezile corespunzătoare, contractul se consideră încheiat. Pe de altă parte, dacă contractul prevede plata arvunei, ca o condiţie esenţială, atunci contractul nu se va considera încheiat, pînă cînd partea obligată nu-şi va onora obligaţiunea în cauză, chiar dacă celelalte condiţii sunt respectate.
Ca mijloc de garantare a executării contractului, arvuna este menită să tempereze interesul fiecărei părţi contractante de a face tot posibilul pentru ca contractul garantat cu arvună să se execute, căci în caz de neexecutare acontractului, partea vinovată va suporta consecinţele negative.
Ce se întâmplă când serviciul nu este prestat?
–  Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părţi
–  Dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei
Arvună sau  Avans?
Graţie rolului de mijloc de garantare a executării contractului, arvuna se deosebeşte de plata în avans, care la fel ca şi arvuna constituie o plată preventivă, însă nu este în stare să confirme încheierea contractului şi să garanteze executarea obligaţiei, căci partea care a efectuat o plată în avans este în drept să pretindă restituirea, practic în toate cazurile de neexecutare a contractului, iar partea care a primit avansul, nu poate fi obligată nici într-un caz să restituie dublul plăţii primate.
–  Sunteţi în drept de a verifica cantitatea produselor (masa netă) expuse pe masa de sărbătoare conform meniului convenit şi aprobat anterior de către părţi. Dacă aveţi dubii privind aspectul menţionat mai sus, puteţi angaja, prin intermediul unui contract, o persoană, terţă parte, care va monitoriza mersul bun al serviciilor prestate. În asemenea cazuri, puteţi economisi mai mulţi bani decât aţi putea pierde în cazuri de înşelare din partea prestatorului.
–  În evitarea intoxicaţiilor alimentare, în perioada estivală, fiţi atenţi la regimul termic de păstrare a produselor, durata expunerii produselor pe masă. Unele produse, cum ar fi salatele cu dressing (sos), produsele din peşte, sunt foarte perisabile la temperaturi ridicate şi în condiţii neadecvate. Insistaţi ca administraţia localului să asigure sala de consumaţie cu regimul termic adecvat (aprovizionarea cu aer condiţionat).
–  Atenţie mare la băuturile alcoolice! Acestea trebuie procurate doar în locuri autorizate cu acte ce confirmă autenticitatea şi inofensivitatea lor. Acum puteţi verifica autenticitatea băuturilor alcoolice de la orice sursă conectată la internet prin intermediul site-ului www.vinmoldova.org, introducând numărul mărcii de acciz sau să sunaţi la linia fierbinte pusă la dispoziţia tuturor consumatorilor de Serviciul Fiscal de Stat al Republici Moldova022-822-228.
Stimaţi Consumatori, sperăm ca recomandările noastre vă vor fi utile. Avem încrederea, că ţinând cont de atenţionările şi sfaturile sus menţionate, veţi evita la sigur cheltuielile adiţionale şi nu veţi pune în pericol viaţa Dvs. şi a celor dragi.
Serviciul de Informare şi Comunicare cu Mass-Media
21.05.2012
Tel.: 74-14-64


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de YouTube și de Facebook 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *