VEZI AICI principalele realizări în raionul Ungheni în anul 2010

* Veniturile proprii au crescut, depăşind prognozele. În majoritatea primăriilor acumulările în buget au fost realizate integral. Ba mai mult: s-a reuşit şi acumularea datoriilor din anii precedenţi. În consecinţă, faţă de anul 2009 veniturile au crescut cu 6,5 milioane lei. O bună parte din aceşti bani au fost utilizaţi pentru soluţionarea unor probleme sociale.
* Pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale, au fost alocate, în acest an (şi din bugetul raional, şi din cel de stat, şi din alte surse), peste 26 milioane de lei.  În comparaţie cu anul 2009, această cifră s-a dublat.
* Din cele 26 milioane de lei circa 8 milioane sînt bani aduşi prin intermediul unor proiecte, în majoritate de la FISM.
* În 2010 au fost elaborate două studii de fezabilitate şi proiecte pentru a atrage surse din fondurile europene. Este vorba de reparaţia a două drumuri importante: Pîrliţa-Nisporeni şi Ungheni-Nisporeni.
* A început lucrul asupra realizării unui proiect ambiţios: construirea gazoductului Ungheni-Iaşi.
* Consiliul raional Ungheni a participat foarte activ la elaborarea strategiei Regiunii de dezvoltare Centru, ceea ce va avea repercusiuni benefice pentru raion în anii următori.
* A fost dinamizată, datorită implicării reprezentanţilor Ungheniului, activitatea Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru”. Reamintim că vicepreşedintele acestei structuri este preşedintele raionului Ungheni, Ion Harea.
* În premieră pentru Republica Moldova, un forum de investiţii, cel de la Ungheni, a fost susţinut şi de Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, şi de către Agenţia de dezvoltare a regiunii Centru.
* Raionul Ungheni este unicul raion din republică, unde s-au desfăşurat, trei ani consecutiv, forumuri economice şi de investiţii.
* Au fost achiziţionate şi instalate la piaţa din Ungheni 24 de tarabe pentru producătorii de legume, ceea ce a dus la încurajarea acestora şi la îmbunătăţirea situaţiei lor.
* Au fost înfiinţate două cooperative de întreprinzători, care vor deschide centre de colectare, sortare şi ambalare a producţiei agricole la Corneşti şi Floreni. Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei a contribuit în acest scop cu 3 milioane 540 mii lei.
* Au fost pregătite pentru a fi însămînţate 82% din terenurile agricole – o nouă performanţă în agricultura raionului. Culturile cerealiere de toamnă au fost însămînţate în perioada optimă şi au intrat în iarnă dezvoltate suficient.
* În anul 2010, au fost dublate resursele pentru odihna de vară a copiilor, ceea ce a dat posibilitatea  de a mări de două ori numărul copiilor ce au beneficiat de ea. Este vorba de jumătate din toţi copiii raionului.
* A fost dat în exploatare apeductul Zagarancea-Corneşti, fiind creată ulterior şi întreprinderea „Apă-Ungheni” care va gestiona apeductul, asigurînd cu apă, în anii următori, oraşul Corneşti, dar şi toate localităţile pe unde trece acesta.
* Au fost alocate sistemului sanitar din raion, din diferite surse, circa 8 milioane de lei, ceea ce a permis renovarea unui număr impunător de instituţii şi secţii medicale.
* A fost încheiat un acord de colaborare cu administraţia raionului Kalinkovici, Belarus. Imediat după sărbătorile de iarnă va fi organizată o misiune economică în Belarus pentru oamenii de afaceri din raionul Ungheni.
* Au fost reabilitate drumurile de acces spre Măgurele, spre Sineşti, Cornova, Cetireni – Unţeşti etc.
* Au fost reactivate relaţiile de colaborare cu judeţul Iaşi. Au început discuţiile privind un acord de colaboarre cu judeţul Arad, care a oferit pentru Ungheni două burse la universitatea locală. Consiliul Judeţean Iaşi a oferit pentru ungheneni şase burse la universităţile ieşene.
* Conducerea raionului a reuşit să asigure o conlcurare bună cu adminisеraţia centală, dar şi cu primăriile.
* Imaginea raionului a fost promovată intens în întreaga republică, dar şi în străinătate, prin participarea oficialilor ungheneni la diverse activităţi, prin iniţiative interesante, prin organizarea unor acţiuni în premieră.


📍Abonează-te la canalul nostru de Telegram și urmarește pagina noastră de Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *