„Monitorizare PARTICIPATIVĂ și dialog CIVIC eficient pentru servicii PUBLICE CALITATIVE