Category: Audio

AUDIO | Muzeul Biroului vamal Ungheni

AUDIO | Muzeul Biroului vamal Ungheni

Despre un muzeu în care e mai multă liniște decât  în oricare altul din republică și vizitatorii nimeresc aici doar după prealabilă convenire. Muzeul punctului vamal Ungheni are caracteristicile sale inedite, având menirea de a furniza vizitatorilor informații interesante despre istoricul colectivului și activitatea lui specifică. Nu se evidențiază prin săli spațioase și nici prin […]

AUDIO | HIV SIDA

AUDIO | HIV SIDA

La 15 mai, la Ungheni un grup de tineri îmbrăcați în maiouri albe și cu panglica simbol la piept au aprins lumînări cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Persoanelor Decedate de SIDA. Pentru prima oară un grup de tineri organizează la Ungheni o asemenea manifestare de anvergură. Tinerii s-au adunat mai întîi lîngă cinematograful […]

AUDIO | Biblioteca – tezaur cultural şi informaţional

AUDIO | Biblioteca – tezaur cultural şi informaţional

La colegiul de medicină din Ungheni se află una din cele mai bogate biblioteci dintre instituțiile de învățămînt. E categorisită drept tezaur incomensurabil și corespunde acestei aprecieri. Într-o asemenea bibliotecă un cititor înflăcărat se poate pierde pe mulți ani înainte în lectură savuroasă. Cele două compartimente  ce cuprind literatura de specialitate și cea artistică sunt […]

AUDIO | Tineri creativi

AUDIO | Tineri creativi

Orașul Ungheni poartă onorificul titlu de Capitală a tinerilor din Republica Moldova. Cu această ocazie au fost organizate un șir de manifestări care să ofere tuturor tinerilor posibilitatea de a se promova și de a propune. Tinerii au fantezia încărcată cu viziuni despre cum să facă mai plăcută și mai utilă activitatea lor, de a […]

AUDIO | Gura lumii

AUDIO | Gura lumii

Implementarea în orașul Ungheni a proiectului ce vizează crearea de spații prielnice de joacă pentru copii în curtea blocurilor locative se desfășoară în ritmurile prevăzute de clauzele contractuale. Dacă la etapa de investigații cetățenii blocurilor erau reticenți și chiar sceptici referitor la anvergura și eficiența proiectelor, numai după o săptămână de lucrări desfășurate cu ritmuri […]

AUDIO | Remitențele trebuie gestionate efectiv și cu perspectivă

AUDIO | Remitențele trebuie gestionate efectiv și cu perspectivă

“Remitențele trebuie gestionate efectiv și cu perspectivă” a fost genericul seminarului care s-a desfășurat trei zile la Ungheni. Remitențele acoperă cea mai mare parte de necesități ale populației deoarece în orice localitate peste doua ori  trei familii se află cîte un reprezentant, care trimite de peste hotare finanțe obținute prin muncă grea. Unii cetățeni trimit […]

AUDIO | Tinerii la sfat

AUDIO | Tinerii la sfat

Tinerii din Ungheni caută orice prilej pentru a se încadra în acțiuni cu caracter de masă cu scopul de a se manifesta plenar și de a trăi sentimentul împlinirii. Aceasta dă dovadă că generația tânără are în arsenalul său calități prefigurate impecabil în conștiință. Direcția de învățământ a inițiat darea de seamă a Consiliilor locale […]